పరిచయం

ఈ పత్రంలో కింది విషయాలు ఉన్నాయి:

 • సంస్థాపన-సంబంధిత నివేదిక

 • సాంకేతికత పరిదృశ్యం

 • తెలిసిన విషయాలు

 • సాధారణ సమాచారం

 • డ్రైవరు నవీకరణ పరిక్రమం

 • అంతర్జాతీయకరణ

 • కెర్నలు నివేదిక

Red Hat Enterprise Linux 5లో కొన్ని నవీకరణలు ఈ విడుదల నివేదిక కనిపించక పోవచ్చు. విడుదల నివేదిక యొక్క నవీకరణ ప్రతి ఈ కింది URLలో అందుబాటులో ఉంది:

http://www.redhat.com/docs/manuals/enterprise/RHEL-5-manual/index.html

సంస్థాపన-సంబంధ నివేదిక

ఈ కింది విభాగం Red Hat Enterprise Linux సంస్థాపనకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని; మరియూ అనకొండ సంస్థాపన పరిక్రమాన్ని కలిగి ఉంది.

సూచన

ఇప్పటికే సంస్థాపించబడ్డ Red Hat Enterprise Linux ని నవీకరించటానికి, మీరు తప్పక మారిన పాకేజీలను పొందటానికి Red Hat Network ని తప్పక ఉపయోగించాలి.

మీరు Red Hat Enterprise Linux 5 యొక్క కొత్త సంస్థాపనను చేయటానికి లేదా కొత్తగా నవీకరించిన ప్రతి Red Hat Enterprise Linux 4కి Red Hat Enterprise Linux 5 నుండీ నవీకరణలను తీసుకోవటాని అనకొండను ఉపయోగించవచ్చు.

ఒక వేళ మీరు Red Hat Enterprise Linux 5 CD-ROMల (నెట్వర్కు-ఆధారిత సంస్థాపనలో, ఉదాహరణకు) విషయాలను కాపీచేస్తుంటే CD-ROMలను ఆపరేటింగు విధానం కోసం మాత్రమే కాపీ చేయండి. ప్రత్యామ్నాయ CD-ROMని కాపీ చేయకండి, లేదా ఏదైనా లేయర్డు ఆధారిత CD-ROMలు, ఇది అనకొండ యొక్క సరైన కార్యాచరణకు కావలసిన ఫైళ్లను తిరిగి రాస్తుంది. ఈ CD-ROMలు Red Hat Enterprise Linux సంస్థాపించబడిన తరువాత సంస్థాపించబడతాయి.

ISO అంశాలు మరియూ నమోదు

ఉత్పత్తి-నిర్దిష్ట భేదకాలలోకి సాఫ్టువేరు మూలక ప్యాకేజీల నిర్వహణ Red Hat Enterprise Linux యొక్క ముందలి ప్రతినుండీ మార్చబడింది. విభిన్న భేదకాలు మరియూ ISO చిత్రాలు రెండుకి తగ్గించబడ్డాయి:

 • Red Hat Enterprise Linux 5 సర్వరు

 • Red Hat Enterprise Linux 5 కక్షిదారు

ISO చిత్రాలు ముడి సరఫరాలో అదనపు క్రియాశీలతను సమకూర్చే ఐచ్ఛిక రిపోజిటరీ కోసం సాఫ్టువేరు ప్యాకేజీలను కలిగి ఉంది, వాస్తవీకరణ, క్లస్టరింగు లేదా క్లస్టర్ నిల్వ. సర్వరు భేదకాల గురించి అధిక సమాచారం కోసం, కక్షిదారుని భేదకాలు మరియూ అందుబాటులోని ఐచ్ఛికాలు, దయచేసి http://www.redhat.com/rhel/ని చూడండి.

సాదృశ్య ట్రీ లేదా ISO చిత్రంలోని ఐచ్ఛిక విషయంతో, సంస్థాపనలకోసం మరియూ సబ్ స్క్రిప్షన్లచే కవర్ చేయబడటం కోసం ఇవ్వబడ్డ మూలకాలమధ్య సరిపోలనితనాన్ని దూరంగా ఉంచటం ముఖ్యం. ఇటువంటి సరిపోలనితనం బగ్ మరియూ ఇతర ఇబ్బందులకు కారణం కావచ్చు.

ఇచ్చిన మాలకాలను ధృఢ పరచటానికి అవి syncలో సబ్స్క్రిప్షనుతో ఉన్నాయి, Red Hat Enterprise Linux 5కి ఒక సంస్థాపన సంఖ్య కావలసి ఉంది అది సరైన ప్యాకేజీ సెట్టును ఇవ్వటానికి సంస్థాపికను ఆకృతీకరించటానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ సంస్థాపక సంఖ్య మీ సబ్ స్క్రిప్షనులో చేర్చబడుతుంది.

మీరు సంస్థాపక సంఖ్యను దాటవేస్తే, అది ముడి సర్వరు లేదా డెస్కుటాప్ సంస్థాపనలో ఫలితమౌతుంది. అప్పుడు అదనపు క్రియాశీలతను తరువాత మానవీయంగా కలపవలసి ఉంటుంది. సంస్థాపక సంఖ్యలను గురించిన అదనపు సమాచారం కోసం http://www.redhat.com/apps/support/in.htmlని చూడండి.

సంస్థాపన సమయంలో ఇచ్చిన సంస్థాపక సంఖ్య /etc/sysconfig/rhn/install-numలో భద్రపరచబడుతుంది. Red Hat Networkతో నమోదయ్యేటప్పుడు, ఈ ఫైలు rhn_register చేత ఏ ఉపఛానలుకి కంప్యూటరు సబ్ స్క్రైబు అయ్యిందో తెలుసుకోవటానికి ఉపయోగపడుతుంది.

కొత్త RPM GPG ప్రవేశ కీలు

Red Hat Enterprise Linux 5 ప్యాకేజీల ప్రవేశానికి ఒక కొత్త ప్రవేశ కీ ఉపయోగించబడింది. కంప్యూటరును మొదటిసారి నవీకరిస్తున్నప్పుడు, ఈకీని సంస్థాపించటానికి మీరు అనుమతించబడతారు.

కింది ఫైళ్లలో సిగ్నింగ్ కీలు సరఫరా చేయబడతాయి:

 • /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-redhat-release — కొత్త విడుదల సిగ్నింగ్ కీ కోసం పబ్లిక్ కీని కలిగి ఉంది

 • /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-redhat-auxiliary — సహాయక విడుదల సిగ్నింగు కీకోసం పబ్లిక్ కీని కలిగి ఉంది, ప్రస్తుతం వినియోగంలో లేదు

 • /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-redhat-former — ముందలి విడుదలల సిగ్నింగ్ కీకోసం పబ్లిక్ కీని కలిగి ఉంది, ముందలి Red Hat Enterprise Linux విడుదలల కోసం ఉపయోగించబడింది

ఉపప్రతి

Red Hat Enterprise Linux 5లో, ఉపప్రతి యొక్క ప్రతి నియంత్రణ బ్రేక్లీ DB 4.3కి వ్యతిరేకంగా లింకుచేయబడింది. Red Hat Enterprise Linuxనుండీ నవీకరిస్తుంటే బ్రెక్లీ డీపెండ్ ఆధారిత 4 మరియూ ఉప ప్రతి సురక్షితస్థానాలు "BDB" (పూర్తి ఫైలు సిస్టం-ఆధారిత "FSFS" బ్యాకండ్) కంప్యూటరులో సృష్టించబడుతున్నాయి, నవీకరణల తరువాత రిపోజిటరీల విషయంలో అందుబాటుకు సంబంధించి ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపించవలసి ఉంది. Red Hat Enterprise Linux 4 విధానంలో కింది విధానాన్ని తప్పక చేయవలసి ఉంది, Red Hat Enterprise Linux 5 నవీకరించటానికి పూర్వ విధానం:

 1. ప్రస్తుతం నడుస్తున్న విధానాన్ని ముయ్యండి మరియూ ఏ విధానమూ సురక్షితస్తానాన్ని ఉపయోగించకుండా చూడండి(ఉదాహరణకు, httpd, svnserve లేదా ఎవరైనా ప్రత్యక్ష వినియోగాన్ని కలిగిఉన్న స్థానిక వినియోగదారులు).

 2. కింది ఆదేశాన్ని ఉపయోగించి సురక్షిత స్థానంనుండీ బాకప్ సృష్టించు:

  svnadmin dump /path/to/repository | gzip > repository-backup.gz
  
 3. సురక్షిత స్థానంమీద svnadmin recover ఆదేశాన్ని ఉపయోగించు:

  svnadmin recover /path/to/repository
  
 4. సురక్షిత స్థానంనుండీ ఉపయోగించని లాగ్ ఫైళ్లను తొలగించు:

  svnadmin list-unused-dblogs /path/to/repository | xargs rm -vf
  
 5. సురక్షితస్థానంలో మిగిలిఉన్న భాగస్వామ్య-మెమోరీ ఫైళ్లని తొలగించు:

  rm -f /path/to/repository/db/__db.0*
  

ఇతర సంస్థాపన నివేదిక

 • Red Hat Enterprise Linux 5ని సంస్థాపించేటప్పుడు స్ప్లిట్ సంస్థాపన మాధ్యమాన్ని ఉపయోగిస్తోంది (ఉదాహరణకు, CD లేదా NFSISO), amanda-సర్వరు సంస్థాపనలో ఒక దోషం సంభవించింది.

  అదేవిధంగా, మీరు amanda-serverఉపయోగించాలనుకుంటే, yumఉపయోగించి 5 సంస్థాపించబడిన తరువాత Red Hat Enterprise Linux సంస్థాపించవచ్చు..

  ఈ అంశం ఎక్కడ స్ప్లిట్-రహిత మాధ్యమం వినియోగించబడుతుందో దాన్ని ప్రభావితం చేయలేదు (ఉదాహరణకు, DVD లేదా NFS ట్రీ సంస్థాపనలు).

 • ఒకవేళ IDE/PATA (సాదృశ్య ATA) సాధనాలు "100% Native" రీతిలో ఆకృతీకరించబడితే, కొన్ని BIOSలు Red Hat Enterprise Linux 5 సంస్థాపన విధానాన్ని విజయవంతంగా పూర్తికావటం నుండీ నిరోధించవచ్చు. ఇది జరగకుండా నిరోధించటానికి, IDE/PATరీతిని BIOSలో "Legacy"గా ఆకృతీకరించండి.

 • IBM System z సాంప్రదాయక Unix-శైలి యొక్క భౌతిక కన్సోలుని సమకూర్చలేదు. అలాగే, Red Hat Enterprise Linux 5 IBM System z కోసంసంస్థాపన పరిక్రమం లోడయ్యేటప్పుడు firstboot క్రియాశీలతకు మద్దతివ్వలేదు.

  IBM System zలో సరైన Red Hat Enterprise Linux 5 సంస్థాపక అమర్పుకు, ఈ కింది ఆదేశాలను సంస్థాపన తరువాత ఉపయోగించండి:

  • /usr/bin/setupsetuptool ప్యాకేజీతో సమకూర్చబడింది

  • /usr/bin/rhn_registerrhn-setupప్యాకేజీతో సమకూర్చబడింది

 • సంస్థాపన విధానంలో, అనకొండ సంస్థాపించదగ్గ కెర్నల్ ప్యాకేజీని స్వయంచాలకంగా ఎన్నుకుంటుంది. సహజ సిద్ధంగా ఎన్నుకోబడిన కెర్నల్ Red Hat Enterprise Linux 5ని 4GB RAM కంటే ఎక్కువ కనుగొనలేదు. ఒకవేళ, మీకంప్యూటరు 4GB కంటే ఎక్కువ RAM కలిగి ఉంటే , మీరు kernel-PAE అన్న కెర్నల్ రూపాంతరాన్ని సంస్థాపన తరువాత సంస్థాపించాలి.

  వాస్తవిక సంస్థాపన జరిగేటప్పుడు ఇది అనువర్తించబడదు.

 • అనకొండను PXE తో ksdevice=bootif పారామితిని ఉపయోగించి బూటు cఏస్తున్నప్పుడు, సంస్థాపనప్పుడు ఎర్త్ నెట్ అంతర్ముఖాన్ని ఉపయోగించటానికి అనుమతించబడతారు. కేవలం ఒక్క ఎర్తునెట్ సాధనం మాత్రమే ఉంటే, దానికి బదులు ఈ ksdevice=link పారామితిని వాడండి. ప్రత్యామ్నాయంగా, మీరు అంతర్ముఖాన్ని మానవీయంగా తెలపాలి.

సాంకేతిక పరిదృశ్యం

సాంకేతిక పరిదృశ్యం లక్షణాలు ప్రస్తుతం Red Hat Enterprise Linux 5 సబ్ స్క్రిప్షన్ సేవలకింద మద్దతివ్వటం లేదు, క్రియాశీలంగా పూర్తికాకపోవచ్చు, మరియూ సాధారణంగా ఉత్పత్తి వినియోగానికి ఉపయోగపడవు. ఏమైనప్పటికీ, ఈ లక్షణాలు వినియోగదారుని సౌలభ్యం కోసం చేర్చబడ్డాయి.

వినియోగదారుడు ఈ లక్షణాలను ఉత్పత్తి-రహిత వాతావరణానికి ఉపయోగించటానికి వాడవచ్చు. వినియోగదారుడు ఇది పూర్తిగా మద్దతివ్వటానికి ముందు ఫీడ్ బాక్ మరియూ సాంకేతిక పరిదృశ్యాల కోసం సూచనలను ఇవ్వవచ్చు.అధిక-సెవిరిటీ రక్షణ విషయాలకోసం Erratas సమకూర్చబడింది.

సాంకేతిక పరిదృశ్యాల అభివృద్ధిలో, అదనపు ఐచ్ఛికాలు ప్రజలకు పరిక్ష కోసం అందుబాటులో ఉంటాయి. ముందు వచ్చే చిన్న విడుదలలో సాంకేతిక పరిదృశ్యానికి పూర్తి మద్దతివ్వటం Red Hat యొక్క ఉద్దేశం.

స్థితిలేని Linux

ఈ Red Hat Enterprise Linux 5విడుదలతో సహా ఇవి Stateless Linux నిర్మాణాత్మక ఉపకరణాలు. స్థితిలేని లైనక్సు కంప్యూటరు ఎలా పనిచేస్తోంది మరియూ ఎలా నిర్వహించబడుతోందో తెలుసుకోవటానికి కొత్త మార్గం.

దాని ప్రస్తుత అభివృద్ధి స్థితిలో, స్థితిలేని లక్షణాలు ఉద్దేశ్య లక్ష్యాలలో ఉపభాగాలుగా ఉంటాయి. సామర్ధ్యం సాంకేతక పరిదృశ్యంగా గుర్తించబడుతుంది.

ఈ కిందివి Red Hat Enterprise Linux 5లో ఉండే ప్రాధమిక సామర్ధ్యాల జాబితా:

 • NFSలో స్థితిలేని చిత్రం నడుస్తోంది

 • లూప్ బాక్ ద్వారా NFSలో స్థితిలేని చిత్రం నడుస్తోంది

 • iSCSIలో నడుస్తోంది

కింది దాంట్లోఉన్న స్థితిలేని కోడ్ చదదవటానికి అధికంగా మద్దతివ్వబడుతుంది. http://fedoraproject.org/wiki/StatelessLinuxHOWTO మరియూ stateless-list@redhat.comలో చేరండి.

GFS2

GFS2 GFS ఫైలు విధానంలో పురోగామి విధానం. పూర్తిగా పనిచేసేటప్పుడు, GFS2 సిద్ధ-ఉత్పాదనగా పరిగణించబడదు. GFS2 Red Hat Enterprise Linux 5 ప్రత్యామ్నాయ నవీకరణలో పూర్తిగా మద్దతివ్వబడుతుంది. స్థానిక మార్పుల వినియోగం కూడా ఉంది, gfs2_convert, ఇది పాత GFS ఫైలు విధాన ఆకృతియొక్క మెటాడేటాను ఆకృతీకరిస్తుంది, దాన్ని GFS2 ఫైలు విధానానికి మార్చుతుంది.

FS-Cache

FS-Cache రిమోట్ ఫైల్ విధానం కోసం స్థానిక చేజింగ్ సౌకర్యం; ఇది వినియోగదారుల్ని NFS సమాచారాన్ని స్థానికంగా మరల్చబడిన డిస్కులో చేజ్ చేయటానికి అనుమతిస్తుంది. FS-చేజ్ సౌకర్యాన్ని అమర్చటానికి, cachefilesd RPMను సంస్థాపించండి మరియూ /usr/share/doc/cachefilesd-<version>/READMEని చూడండి.

సరిపోయినcachefilesd ప్యాకేజ్ సంస్థాపక ప్రతితో.విడుదల <version>.

Compiz

Compiz ఒక బాహ్య GL-ఆధారిత కూర్చే విండో నిర్వహణి. అదనపు విండో నిర్వహణ కోసం, compiz కంపోజిటింగ్ నిర్వహణిగా పనిచేస్తుంది. ఈ స్థాయిలో, compiz డెస్కుటాప్ redrawing అంతటినీ సున్నితమైన తక్కువ మెరుపుండే ధృడమైన డెస్కుటాప్ అనుభవాన్ని మేళవిస్తుంది మరియూ ఏకకాలించేస్తుంది.

Compiz 3D హార్డువేర్ త్వరిత్వాన్ని లైవ్ తంబ్ నైల్ విండోలను ప్రభావితం చేస్తుంది మరియూ విందో డ్రాప్ షాడో, యానిమేటెడ్ విండో కనిష్ఠీకరణ మరియూ వాస్తవిక డెస్కుటాప్పుల మధ్య మార్పులకి ఉపయోగిస్తుంది.

ప్రస్తుత రెండరింగ్ నిర్మాణం, compiz ప్రత్యక్ష ఓపెన్ GL అనువర్తనాలు లేదా Xv విస్తృతుల అనువర్తనాలతో పనిచేయదు. అటువంటి అనువర్తనాలు హానిచేయని రెండరింగ్ ఆర్టీ ఫ్యాక్ట్సుని కలిగి ఉన్నాయి; దీనికారణంగా, compiz ప్రస్తుతం ఒక సాంకేతిక పరిదృశ్యం అవుతుంది.

Ext3కోసం వృద్ధి

Red Hat Enterprise Linux 5,లో EXT3 ఫైలు విధాన స్థాయి గరిష్ఠ స్థాయి 16TB కంటే 8TB దాటి విస్థరించబడింది. ఈ సామర్ధ్యం సాంకేతిక పరిదృశ్యంలో చేర్చబడింది, ఇది ముందలి Red Hat Enterprise Linux 5విడుదలలో పూర్తి మద్దతుకు లక్ష్యంగా ‌చేయబడింద.

AIGLX

AIGLX పూర్తిగా మద్దతిస్తున్న X సర్వరు కంటే సాంకేతికంగా పూర్తి పరిదృశ్యం కలది. దీని లక్ష్యం GL-ప్రభావాలను ప్రామాణిక డెస్కుటాప్ మీద సాధ్యం చేయటం. ఈ ప్రాజెక్టు ఈ కింది వాటిని కలిగి ఉంది:

 • తక్కువగా మార్చబడ్డ X సర్వరు

 • కొత్త సమాచారం ప్యాకేజీ కొత్త చట్టం సమాచారాన్ని కలుపుతుంది

ఈ మూలకాలను సంస్థాపించటం ద్వారా, మీరు GL-ప్రభావాలను మీడెస్కుటాప్ యందు కొద్దిమార్పులతో కలిగి ఉంటారు, మీరు దాన్ని సాధ్యం చేయటమన్నది X సర్వరును సాధ్యంచేయటం లేదా చేయకపోవటం మీద ఉంటుంది. AIGLX కూడా దూరస్థ GLX అనువర్తనాలను GLX హార్డువేరు త్వరితత్వానికి సహకరిస్తాయి.

Frysk GUI

frysk ప్రాజెక్టు లక్ష్యం క్రియాశీలమైన, పంపిణీ చేయదగిన, ఎప్పుడూ కంప్యూటరు మానిటరొంగు మరియూ డవలప్పరుని అనుమతించే డి బగ్గింగ్ సాధనం కంప్యూటరు నిర్వహణను చూడటం:

 • మానిటర్ ఉపయోగించే విధానం మరియూ ఆధారాలు (సృష్టించటం మరియూ తొలగింపు కార్యాలతో)

 • ప్రిమిటీవులను లాక్ చేయటానికి వినియోగించే మానిటర్

 • బహిర్గత డెడ్ లాక్సు

 • సమాచారాన్ని కూర్చు

 • ఇచ్చిన ఏ విధానాన్నయినా కేటాయించిన frysk నుండీ సోర్సు కోడు (లేదా ఇతర) విండోను కాషయ్యే లేదా సరిగా ప్రవర్తించని దానినుండీ ఎన్నుకోండి

Red Hat Enterprise Linux 5లో frysk చిత్ర సంబంధ వినియోగదారుని అంతర్ముఖీనత సాంకేతిక పరిదృశ్యాన్ని కలిగి ఉంది, ఇక్కడ frysk ఆదేశ పంక్తి యొక్క అంతర్ముఖీనత పూర్తిగా మద్దతిస్తుంది.

కంప్యూటరు ట్యాప్

Systemtap ఉచిత సాఫ్టువేరు (GPL) నిర్మాణాన్ని నడుస్తున్న Linux కంప్యూటరు యొక్క సమాచారాన్ని తేలిక చేయటానికి ఉపయోగిస్తుంది. అది దాని నేపధ్యం మరియూ క్రియాశీలతలో వచ్చే సమస్యలను నివారించటానికి ఉపయోగిస్తుంది. systemtap సహాయంతో, డవలప్పర్లు టీడియస్ మరియూ మోసకారి సాధనం ద్వారా వెళ్లవలసిన అవసరం లేదు, తిరిగి కూర్చటం, సంస్థాపన, మరియూ పునఃప్రారంభం సమాచారమ్ పొందటానికి కావలసి రావ.

Dogtail

Dogtail GUI పరిశీలన సాధనం మరియూ పైథానులో రాసిన ఆటోమేషన్ ప్రేం వర్కు అందుబాటు సాంకేతికతలను డెస్కుటాప్ అనువర్తనాలతో సంప్రదించటానికి ఉపయోగించబడుతుంది.

భారతీయ భాషలు మరియూ సింహళ భాషకి మద్దతు

Red Hat Enterprise Linux 5 సాంకేతిక పరిదృశ్యంగా కింది భాషలకు మద్దతు:

 • అస్సామీ

 • కన్నడ

 • సింహళ

 • తెలుగు

ఈ భాషలను ఎలా సంస్థాపించాలి మరియూ మద్దతు చేకూర్చాలి అన్న సమాచారం కోసం, ఈ పత్రం యొక్క అంతర్జాతీయకరణ విభాగాన్ని చూడండి.

dm-బహుళ మార్గం సాధనాలకు సంస్థాపిస్తోంది

అనకొండ ఇప్పుడు నియంత్రణ, సృష్టించటం, మరియూdm-multipath సాధనాలకు సంస్థాపించటం మొదలైన సామర్ధ్యాలను కలిగి ఉంది. ఈ లక్షణాలను సాధ్యం చేయటానికి, mpath పారామితిని కెర్నల్ బూట్ పంక్తికి కలపండి.

mpath పారామితి సాధనం యొక్క వైఫల్యానికి కారణం కావచ్చు. ఇది సాధనం major:minor సంఖ్య మార్పు వల్ల సంభవించవచ్చు. ఈ విషయం Red Hat Enterprise Linux 5 యొక్క ముందలి విడుదలలో చర్చించబడుతుంది.

iSCSI సాఫ్టువేరు ప్రారంభం కోసం (బహిర్గత-iscsi) సంస్థాపన / బూట్

అనకొండ ఇప్పుడు iSCSI సాధనానికి సంస్థాపించగల సామర్ధ్యాన్ని కలిగి ఉంది. QLogic qla4xxx హార్డు డ్రైవరు ప్రారంభంతో బూటింగు మరియూ సమంస్థాపన పూర్తిగా మద్దతిస్తుంది. ఏమైనప్పటికీ, iSCSI సాధనాన్ని open-iscsi సాఫ్టువేరు నిర్ధారిణికి సంస్థాపించటానికి ఈ కింది కారణాలవల్ల ప్రస్తుతం సాంకేతిక పరిదృశ్యంగా పరిగణించబడుతుంది:

 • పాఠరీతి సంస్థాపన పూర్తికాలేదు. మీరు తప్పక చిత్ర సంబంధ లేదా స్వయంచాలక సంస్థాపన చేయవలసి ఉంది.

 • మీడియా-ఆధారిత సంస్థాపన పూర్తికాలేదు. మీరు తప్పక నెట్వర్కు-ఆధారిత సంస్థాపన చేయవలసి ఉంది.

 • అంశాల టిమింగు మీద ఆధారపడి, అనకొండ అన్ని iSCSI లక్ష్యాలు లేదా LUNలను కనుగొనటానికి వీలైనది కాకపోవచ్చు. ఇది సంభవించినప్పుడు, iSCSI ఆదేశాల ద్వారా నిల్వను ఆకృతీకరించటానికి సంస్థాపక షల్లును వాడండి.

 • iscsid సరిగ్గా ప్రారంభించబడకపోవచ్చు. అటువంటి సమ్దర్భాలు అన్ని iSCSI దోషాలనుండీ కంప్యూటరును రక్షిస్తుంది, నెట్వర్కు సమస్యలు, SCSI/iSCSI సమయం అవ్వటం, మరియూ లక్ష్య దోషాలు మొదలైనవి. ఈ iscsid డెమోన్ నడుస్తుందో లేదో నిర్ధారించుకోటానికి, iscsiadm -m session -i ఆదేశాన్ని ఉపయోగించండి మరియూ ఆ పంక్తిని పరిశీలించండి, అంతర్గత iscsid విభాగ స్థితి: ఒక విలువను ఫిర్యాదు చేస్తుంది (అది ఏ సమాచారం ఐనా కావచ్చు).

 • ఆయా iSCSI లక్ష్య అనువర్తనాలలో, మూసేటప్పుడు కంప్యూటరు ఆగిపోవచ్చు.

 • ఆయా iSCSI లక్ష్య అనువర్తనాలలో, పునఃప్రారంభం అప్పుడు కంప్యూటరు హాంగవ్వొచ్చు. దాన్ని దూరంగా ఉంచటానికి, కంప్యూటరును మూసి దాన్ని మళ్లీ బూటు చేయండి (ఆ విభాగం నుండీ ప్రత్యక్షంగా బూటు చేయటానికి బదులు).

 • IBM System p లోని iSCSI సాధనాలనుండీ బూటు చేయటానికి విశ్వసనీయంగా పనిచేయదు. iSCSI సాధనాన్ని సంస్థాపించేటప్పుడు సరిగ్గా కనిపించవచ్చు, ఆ విశ్వసనీయ సంస్థాపన సరిగ్గా బూటు చేయటానికి కుదరదు.

 • సంస్థాపన తరువాత మొదటి బూటుకి, మీరు కింది SELinux లాటి దోషాలను పొందుతారు:

  కెర్నల్: audit(1169664832.270:4): avc: denied { read
  } pid=1964 comm="iscsid" కోసం 
  

  దీనితో పనిచేయటానికి, కంప్యూటరును enforcing=0 పారామితితో బూటు చేయండి. ఒకసారి కంప్యూటరు సరిగ్గా బూటయ్యిన తరువాత, setenforce 1 ఆదేశాన్ని ఎన్ఫోర్సింగు రీతికి తిరిగి స్టోరు చేయండి.

ఈ పరిమితులు ముందలి Red Hat Enterprise Linux 5 నవీకరణలో చెప్పబడతాయి.

తెలిసిన విషయాలు

 • ఆతిధేయ bus ఎడాప్టర్లు MegaRAID డ్రైవుకి ఉపయోగించేవి "Mass Storage" emulation రీతిలో ఉపయోగించటానికి తప్పక అమర్చాలి, "I2O" emulation రీతిలో కాదు. ఇది చేయటానికి, ఈ కింది విధానాన్ని చేయండి:

  1. MegaRAID BIOS అమర్పు వినియోగాన్నిఇవ్వండి.

  2. ఎడాప్టరు అమర్పు జాబితానిఇవ్వండి.

  3. ఇతర ఎడాప్టర్ ఐచ్ఛికాల కింద, ఎముల్యూటన్ను ఎన్నుకోండి మరియూ మాస్ నిల్వలో ఉంచండి.

  ఒకవేళ ఎడాప్టరు "I2O" ఎముల్యూటనుకి సరిగా అమర్చబడక పోతే, కంప్యూటరు i2o డ్రైవరును లోడుచేయటానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఇది విఫలమౌతుంది, లోడయ్యే డ్రైవర్లనుండీ నిరోధిస్తుంది.

  Red Hat Enterprise Linux ముందలి విడుదలలు సాధాణంగా I2O డ్రైవరును మెగాRAID డ్రైవరుకంటే ముందు లోడు చేయటానికి ప్రయత్నించవు. దీనికి సంబంధించి, లైనక్సును ఉపయోగించటానికి ముందు హార్డువేరు "Mass Storage" ఎముల్యూషన్ రీతిలో అమర్చబడాలి.

 • మీరు vcpus=2తో పూర్తిగా వాస్తవీకరించబడ్డ ఆతిధేయ ఆకృతీకరణను సంస్థాపిస్తున్నప్పుడు, ఆ పూర్తిగా వాస్తవీకరించబడ్డ ఆతిధేయి బూటప్ చేయటానికి ఎక్కువసమయం తీసుకోవచ్చు.

  దీనితతో పనిచేయటానికి, ఈ xm destroy <guest id>ని ఉపయోగించి స్లో-బూటింగు అతిధి స్థానాన్ని నాశనం చేయండి మరియూ అప్పుడు అదే అతిధిని ఉపయోగించటానికి xm create <guest id>ని ఉపయోగించండి.

 • Red Hat Enterprise Linux 5 openmpi-1.1.1-4.el5 (OFED 1.1 పంపిణీ నుండి)తో కూడి ఉంటుంది, ఇది పూర్తి పురోగామి కార్యక్రమాలకోసం చేయబడింది. ఇది openmpi ఆయా సమయంలో సంభవిస్తుంది.

  openmpiప్రతి నవీకరణాకు, దయచేసి http://people.redhat.com/dledford/Infiniband/openmpiను శోధించండి

 • విండోస్ సర్వరు 2003ను పూర్తిగా వాస్తవీకరించబడ్డ Red Hat Enterprise Linux 5కంప్యూటరులో సంస్థాపించటం కంప్యూటరు ఊహించని సంస్థాపనతో మొదటి స్థాయిని సంస్థాపనని చేరుకుంటుంది. ఇది సంభవించినప్పుడు, చిత్రసంబంధ విండో ముయ్యబడుతుంది, మరియూ ఆతిధేయి వాస్తవిక కంప్యూటర్ల నిర్వహణకంప్యూటర్ల జాబితా, బ్రోకెన్ పైపుదోషం.

  ఈ అంశం రాబోయే Red Hat Enterprise Linux 5 నవీకరణలలో పరిష్కరించబడుతుంది. దీనితో పనిచేయటానికి, టెర్మినల్లో కింది ఆదేశాన్ని ఉపయోగించండి:

  xm create /etc/xen/<name of guest machine>

  దీనితరువాత, వాస్తవిక కంప్యూటరును తెరవండి.

 • పూర్తిగా వాస్తవీకరించబడ్డ విండోస్ సర్వరు 2003ను CD / DVD నుండీ ,సృష్టించటానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు ఆతిధేయ సంస్థాపన యొక్క రెండోదశ పునఃప్రారంభంలో కొనసాగించలేదు.

  దీనితో పనిచేయటానికి, /etc/xen/<name of guest machine> CD / DVD సాధనానికి సరైన ప్రవేశంగా కూర్చటం ద్వారా ఏర్పరచండి.

  సాధారణ ఫైలుకి సంస్థాపన వాస్తవిక సాధనాన్ని ఉపయోగిస్తుంటే, ఈ డిస్కు పంక్తి యొక్క /etc/xen/<name of guest machine> కింది విధంగా చదువుతుంది:

  disk = [ 'file:/PATH-OF-SIMPLE-FILE,hda,w']
  

  ఆతిధేయిలో /dev/dvdగా ఉంచబడ్డ DVD-ROM సాధనం 2 దశ సంస్థాపనలో అందుబాటులో ఉండవచ్చు hdcలో 'phy:/dev/dvd,hdc:cdrom,r'గా ఉండవచ్చు. అలాంటప్పుడు, డిస్కు ఈ కింది విధంగా చదవబడుతుంది:

  disk = [ 'file:/opt/win2003-sp1-20061107,hda,w', 'phy:/dev/dvd,hdc:cdrom,r']
  

  సాధనం యొక్క మార్గం మీ హార్డువేరు మీద ఆధారపడి ఉంటుంది.

 • rmmod xennet domU క్రాషవ్వటానికి కారణమౌతుంది; ఇది వాస్తవీకరణ లక్షణాలలో గ్రాంట్ టేబుల్ లక్షణాలకు కారణమౌతుంది. asynchronously విడుదల నోడ్సు పట్టిక కార్యక్రమాలకు ప్రస్తుత అసాధ్యాలవల్ల, ఇది ఆతిధేయిలోని xennet గుణకాలను లోడుచేయటానికి సాధ్యమైందికాదు. ఈ విషయాలలో, గ్రాంట్ పట్టికలు బ్యాకెండ్-ఫ్రంటెండ్ సమ్భంధాలను కలిగి ఉండటంలో ఉపయోగపడతాయి, బ్యాకెండ్ సంప్రదింపులను విడుదలచేస్తుందన్న గారెంటీ లేదు, అనివార్యమైన మెమోరీ లేకపోవటానికి దారితీస్తుంది.

  ఈ విషయం Red Hat Enterprise Linux 5 యొక్క తదుపరి ప్రాధమిక విడుదలలో నిర్ధారించబడుతుంది. ప్రస్తుతానికి, వినియోగదారులు ఆతిధేయాలలోxennet గుణకాలను దిగుమతి చేయకూడదు.

 • ethtool eth0 ఉద్గాతాలు ఎర్తు నెట్ గురించిన పూర్తి సమాచారాన్ని కలిగి లేవు. ఇది కెర్నల్లో వాస్తవిక కంప్యూటర్లను ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు మాత్రమే సంభవిస్తుంది, ప్రస్తుతానికి వాస్తవీకరణ లక్షణాలు ఎక్కడ భౌతిక ఎర్తునెట్ సాధనం peth0గా నిర్వచించబడుతుందో అక్కడ నెట్వర్కింగు అమర్పులను ఉపయోగిస్తున్నాయి. అలాగే, భౌతిక ఎర్త్ నెట్టుకి సంబంధించిన సమాచారం పొందటం కోసం ethtool peth0 ఆదేశం ఉపయోగించండి.

 • మీ కంప్యూటర్లలో Red Hat Enterprise Linux 5ను nVidia CK804 తక్కువ సంస్థాపనతో వినియోగిస్తున్నప్పుడు, కింది దానితో సమానమైన కెర్నల్ సమాచారాన్ని పొందవచ్చు:

  kernel: assign_interrupt_mode Found MSI capability
  kernel: pcie_portdrv_probe->Dev[005d:10de] has invalid IRQ. Check vendor BIOS
  

  ఈ సమాచారాలు PCI-E పోర్ట్సు IRQలను అడగవు. ఇతరత్రా, ఈ సమాచారాలు, ఏమైనప్పటికీ, కంప్యూటరు క్రియాశీలతను దెబ్బతీయవు.

 • కొన్ని Cisco Aironet వైర్లెస్ సాధనాలు NetworkManager SSIDను ప్రత్యక్ష ప్రసారమ్ చేయలేని వైర్లెస్ నెట్వర్కు అనుసంధాన వివరాల నిల్వలనుండీ ప్రభావితం చేయబడ్డాయి. ఇది Cisco Aironet వైర్లెస్ సాధన firmware పరిమితివల్ల కావచ్చు.

 • Cisco Aironet MPI-350 వైర్లెస్ కార్డులున్న లాప్టాప్లు DHCP చిరునామాలను వైర్డు ఎర్తునెట్ పోర్టు ఉపయోగించి చేసే నెట్వర్కు ఆధారిత సంస్థాపనలో హాంగవ్వొచ్చు.

  దీనితో పనిచేసేటప్పుడు, మీ సంస్థాపనకు స్థానిక మాధ్యమాన్ని ఉపయోగించండి. ప్రత్యామ్నాయంగా, మీరు లాప్ టాప్ BIOS priorలో సంస్థాపనకు వైర్లెస్ కార్డును సాధ్యం చేయవచ్చు (సంస్థాపన పూర్తయ్యినతరువాత మీరు తిరిగి కార్డును సాధ్యం చేయగలుగుతారు).

 • ప్రస్తుతం, system-config-kickstart ప్యాకేజీలను ఎన్నికచేయటం మరియూ చేయకపోవటానికి మద్దతివ్వదు. system-config-kickstartను ఉపయోగించేటప్పుడు, ఈ ప్యాకేజీ ఎన్నిక ఐచ్ఛికం అది అసాధ్యమని సూచిస్తుంది. ఇది system-config-kickstart yumను సమూహ సమాచారాన్ని కూర్చటానికి ఉపయోగించటంవల్ల, కానీ yum Red Hat Networkకి అనుసంధించటానికి ఆకృతీకరించటానికి కుదరదు.

  ఈ అంశం Red Hat Enterprise Linux 5 యొక్క తదుపరి విడుదలలో పరీక్షించబడుతుంది. ప్రస్తుతానికి, మీ కిక్ స్ట్రార్టు ఫైలులో మానవీయంగా ప్యాకేజీ ఫైళ్లను నవీకరించవలసి ఉంది. system-config-kickstartను కిక్ స్టార్టు ఫైలును తెరవటానికి ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు, మీరు అన్ని ప్యాకేజీల సమాచారాన్నీ తీసుకోవలసి ఉంటుంది వాటిని భద్రపరిచేటప్పుడు వెనక్కి ఇవ్వవలసి ఉంటుంది.

 • SATA నియంత్రణలతో ఉన్న కంప్యూటరు బూట్ విధానప్పుడు ఆగవచ్చు, కింది దోష సమాచారాలను ప్రదర్శిస్తోంది:

  ata2: port is slow to respond, please be patient
  

  తరువాత, కింది దోష సమాచారం కనిపిస్తుంది:

  ata2: reset failed, giving up
  

  రెండీ దోష సమాచారం తరువాత,కంప్యూటరు సాధారణ బూట్ విధానాన్ని కొనసాగిస్తుంది. ఆలస్యం కాకపోతే, కంప్యూటరు ప్రభావానికి గురికాకపోవచ్చు; SATA డ్రైవులు భౌతికంగా ఉన్నంతవరకూ అవి సరిగ్గా నియంత్రించబడతాయి.

 • 4-socket AMD Sun Blade X8400 సర్వరు గుణకం కంప్యూటరు మెమోరీ ఆకృతీకరణను node 0లో కలిగిలేదు బూటింగులో పానిక్ చేయబడుతుంది. కంప్యూటరు మెమోరీతో node 0లో కెర్నల్ పానిక్కుని నిరోధించటానికి ఆకృతీకరించబడవలసి ఉంటుంది.

 • అనకొండ ద్వారా LVM మిర్రర్ సాధనాలను సంస్థాపించటం ప్రస్తుతానికి మద్దతివ్వదు. ఈ సామర్ధ్యాలు Red Hat Enterprise Linux 5 యొక్క తదుపరి విడుదలలో చేర్చబడతాయి.

 • Red Hat Enterprise Linux 5ని NFS సర్వరులోని డైరెక్టరీ నుండీ సంస్థాపిస్తున్నప్పుడు Red Hat Enterprise Linux ISO చిత్రాలను కలిగి ఉంది, అనకొండ కింది దోషాన్ని చూపించవచ్చు:

  ప్యాకేజీ మెటాడేటాని చదవటానికి కుదరదు. ఇది తప్పిపోయిన ఫిర్యాదు సమాచారం వల్ల కావచ్చు. 
  మీ సంస్థాపక ట్రీ సరిగ్గా నిష్పాదించబడిందో లేదో సరిచూసుకోండి. రిపోజిటరీకోసం 
  repomd.xml ఫైలుని తెరవలేదు/చదవలేదు:
  

  ఇది డైరెక్టరీ ISO చిత్రాలను కలిగి ఉంటే పాక్షికంగా ప్యాక్ చేయని సంస్థాపక విధానాన్ని కలిగిఉన్నా ఈ సమస్య తలెత్తుతుంది (ఉదాహరణకు, /images డైరెక్టరీ మొదటి ISOనుండీ). ఇటువంటి డైరెక్టరీలు పేదోషాలకు కారణం కావచ్చు.

  ఈ దోషాన్ని నిరోధించటానికి, ISO చిత్రాలు మాత్రమే కలిగి ఉండటం ఇతరమైనవాటికంటే అన్ ప్యాక్ డైరెక్టరీలను కలిగి ఉండాలి.

 • /var/log/boot.logకి Boot-time ప్రవేశం ఈ Red Hat Enterprise Linux 5 విడుదలలో అందుబాటులో లేదు. Red Hat Enterprise Linux 5 ముందలి నవీకరణలలో సమానమైన క్రియాశీలత సమకూర్చబడుతుంది.

 • kexecకానీ kdump కానీ accraid నియంత్రణిలో డిస్కు అనుసంధానాన్ని చేయటానికి సాధ్య మవుతాయి.

  ఈ విషయంతో పనిచేయటానికి, scpని ప్రత్యామ్నాయంగా నెట్వర్కు డంపింగుకి ఉపయోగించండి, వేరే నియంత్రణితో డిస్కులోకి డంప్ చేయగలుగుతారు.

 • IBM T43 లాప్ టాప్ ను డోకింగ్ క్షేత్రంలో ఉపయోగించేటప్పుడు సెకండరీ డెల్ మానిటరుకు అనుసంధించబడింది, రెండూ బూటప్ యందు సరికాని తీర్మానాలు.

  ఇతరత్రా ప్రవేశించినప్పుడు ఇది సంభవించకుండా ఉండటానికి, కింది విధంగా చేయండి:

  1. ప్రదర్శన అమర్పుల మెనూను ఈ system-config-display ఆదేశం ఉపయోగించి తెరవండి.

  2. Dual head టాబ్ నొక్కండి.

  3. ద్యూయల్ హెడ్ వినియోగాన్ని పరిశీలించండి మరియూ ద్వితీయ మోనిటరుకు సరైన ఆకృతీకరణను ఇవ్వండి.

  4. కంప్యూటరును పునఃప్రారంభించండి.

 • స్ప్లిట్ సంస్థాపన మాధ్యమాన్ని ఉపయోగించి పూర్తి వాస్తవీకరణ ఆతిధేయాన్ని సంస్థాపిస్తోంది -- ప్రత్యేకంగా, బహుళ CD-ROMలు -- సంస్థాపన CDల మధ్య మార్చవలసినప్పుడు విఫలం అవ్వవచ్చు. అతిధి OS సంస్థాపన విధానమప్పుడు, వినియోగదారులు సంస్థాపన CDలను మౌంటు చేయటం నుండీ లేదా సరిచేయటం నుండీ అడ్డుకొనబడవచ్చు, ఇది సంస్థాపనను పూర్తికాకుండా నిరోధిస్తుంది.

  అలాగే, ఇది QEMU మోనిటర్ కన్శోలును CD-ROM చిత్రాలను OS సంస్థాపన విధానమప్పుడు మార్చటానికి మద్దతిస్తుంది. ఆ విధానం ఈ కింది విధంగా ఉంటుంది:

  1. చిత్ర సంబంధ VNC కన్సోలును అతిధి OSకి తెరవండి.

  2. CD-ROM సాధనాన్ని అతిధి OSలో తెరవండి.

  3. QEMU మోనిటరు కన్సోలుకి Ctrl-Alt-2 పార్సు చేయటం ద్వారా మార్చండి.

  4. eject hdc ఆదేశాన్ని ఉపయోగించండి.

  5. ఆదేశాన్ని change hdc <CD-ROMకి ఆతిధేయ కంప్యూటరులోని మార్గంలో> ఉపయోగించండి.

  6. అతిధి OS కన్సోలుకు Ctrl-Alt-1ని పార్సు చేయటం ద్వారా వెనకకు రండి.

  7. CD-ROM సాధనాన్ని అతిధి OSలో మౌంటు చేయండి.

  నిత్య VNC కక్షిదారుని వినియోగిస్తున్నప్పుడు X సర్వరు కొన్ని Ctrl-Alt-2 మరియూ Ctrl-Alt-1 ఆదేశ ఇబ్బందులను ఎదుర్కొనవచ్చు. virt-managerలో దీనితో పనిచేయటానికి, sticky keysని వినియోగించండి. Ctrlని మూడు సార్లు నొక్కటం దాన్ని తదుపరి నాన్-మోడిఫైయర్ పార్సయ్యేదాకా "sticky" చేస్తుంది. అలాగే, Ctrl-Alt-1కి పంపటానికి, Ctrl రెండు సార్లు Ctrl-Alt-1ని పార్సుచేయటానికి ముందు నొక్కండి.

 • ఈ Red Hat Enterprise Linux 5 డ్రైవరు నవీకరణ మాదిరి మార్చబడిన initrd చిత్రాలను సృష్టిస్తుంది అక్కడ kmod బూట్ పాత్ మోడీ ఫయ్యర్ చేర్చబడి ఉంటుంది. ఆ సమయంలో, బాకప్ సంఖ్య initrd చిత్రాల సంఖ్య /boot విభజనను నింపవచ్చు, ముఖ్యంగా కంప్యూటరు సీజ్ చేయగల డ్రైవరు నవీకరణలను కలిగి ఉన్నప్పుడు.

  అలాగే, మీరు ఎప్పుడూ డ్రైవు నవీకరణలను చేస్తూ ఉంటే మీ మోనిటరు /boot విభజనలో ఖాళీని కలిగి ఉండటనికి మద్దతివ్వబడుతుంది. మీరు /bootలో ఎక్కువ ఖాళీని పాత initrd చిత్రాలను తొలగించటం ద్వారా పొందగలరు; ఈ ఫైల్సు .img0, .img1, .img2, మొదలైన వాటితో ముగుస్తాయి.

 • దూరస్థ మాధ్యంలో స్వయంచాలకంగా ఉపయోగించటం కుదరదు. పాకేజీలను ప్రత్యామ్నాయ Red Hat Enterprise Linux CD నుండీ సంస్థాపించటానికి, CD సంస్థాపికను కింది ఆదేశం ఉపయోగించి మానవీయంగా ప్రారంభించండి:

  system-cdinstall-helper /media/path-to-mounted-drive

 • Red Hat Enterprise Linux 4 to Red Hat Enterprise Linux 5 నుండీ నవీకరిస్తున్నప్పుడు, డిప్లోయ్ మెంట్ నివేదిక మానవీయంగా సంస్థాపించబడదు. మీరు pirutను నవీకరణ పూర్తయ్యినతరువాత దాన్ని మానవీయంగా సంస్థాపించవలసి ఉంటుంది.

 • సరిగ్గా పనిచేయటం నుండీ autofs బగ్ బహుళ-మరల్పులను అడ్డుకుంటోంది.

  ముగింపప్పుడు, చివరి మల్టీ-మౌంటు మూలక పరిశీలన దానితో కలిగి ఉన్న మూలకాన్ని ఇతర మూలకాలు బిజీగా ఉన్నప్పుడు కలిగి లేకపోతే, autofs తప్పకుండా అయిపోయిన బహుళ-మౌంటును నిర్ణయిస్తుంది. ఇది పాక్షికంగా అయ్యిపోయిన బహుళ-మౌంటుకి కారణం అవుతుంది, ఈ బహుళ-మౌంటు పాక్షికంగా అయ్యిపోయింది ఇది ముందలి వినియోగాలలో అందుబాటులో ఉండవచ్చు.

  శాశ్వతంగా ఈ ఇబ్బందిని తొలగించటానికి, autofsని yum update autofs ఆదేశం ఉపయోగించి నవీకరించండి.

 • ఈ కంప్యూటరు kexec/kdump కెర్నలులోకి విజయవంతంగా పునఃప్రారంభించబడదు X కనుక వేసా కంటే వేరైనదాన్ని ఉపయోగిస్తున్నా లేదా నడుస్తున్నా. ఈ సమస్య ATI Rage XL గ్రాఫికల్ చిప్ సెట్టుతో కూడిఉంది.

  X ATI Rage XLతో కంప్యూటరు ఎక్యూప్డుతో నడుస్తుంటే, అది వేసా డ్రైవరును kexec/kdump కెర్నలులోకి విజయవంతంగా రీబూటు చేయటానికి ఉపయోగిస్తుంది.

 • boot.isoను ఉపయోగించి NFS భాగస్వామ్య మౌంటులో వాస్తవిక ఆతెధేయాన్ని సృష్టిస్తోంది చదవటం-రాయటం పూర్తికాలేదు. ఈ సమస్యతో పనిచేయటానికి, NFS భాగాన్ని చదివేదిగా-మాత్రమే చేయండి.

  మీరు NFS భాగాన్ని చదివేదిగా-మాత్రమే చేయటానికి, boot.isoని /var/lib/xen/images/ స్థానిక డైరెక్టరీకి కాపీ చేయండి.

సాధారణ సమాచారం

ఈ విభాగం ఈ పత్రానికి చెందిన ఇతర విభాగాలకు చెందని సాధారణ సమాచారాన్ని కలిగి ఉంది.

Red Hat Enterprise Linux డిప్లోమెంట్ నివేదిక

Red Hat Enterprise Linux యొక్క ఈ విడుదల పూర్తి వివరణాత్మక డిప్లోమెంట్ నివేదికను కలిగి ఉంది. దాన్ని పొందటానికి, System (పై పేనల్లో) => పత్రికీకరణ => Red Hat Enterprise Linux Deployment Guideకి వెళ్లండి.

Red Hat యొక్క ఈ సంస్థాపనలో మద్దతిస్తున్న అన్ని భాషల డిప్లోమెంట్ నివేదికనూ సమకూర్చటానికి. మీరు లోకలైజుడు డిప్లోమెంట్ నివేదిక ప్రతిని సంస్థాపించి ఉంతే, Red Hat Network ద్వారా అందుబాటులో ఉన్న కొత్త ప్రతిని నవీకరించటానికి అనుమతించబడతారు.

వాస్తవీకరణ

Red Hat Enterprise Linux 5 i686 కోసం Xen-ఆధారిత వాస్తవీకరణ సామర్ధ్యాలు మరియూ x86-64, అలాగే సాఫ్టువేరు నిర్మాణం వాస్తవీకరణా వాతావరణాన్ని నిర్వహించగలిగే సామర్ధ్యం కలిగి ఉండాలి.

Red Hat Enterprise Linux 5 లో వాస్తవీకరణ; అధిప్రతిమీద ఆధారపడి ఉంది, పరా వాస్తవీకరణద్వారా తక్కువ వాస్తవీణ సామర్ధ్యం ఉన్నవి. Intel VT-I వాస్తవీకరణ సాంకేతికతతో లేదా ,AMD AMD-V సామర్ధ్య విధానంతో Red Hat Enterprise Linux 5 లో వాస్తవీకణ పూరి వాస్తవిక రీతిలో మార్చని స్థితిలో ఆపరేటింగ్ విధానాన్ని అనుమతిస్తుంది.

Red Hat Enterprise Linux 5 లో వాస్తవీకణ; కింది లక్షణాలు:

 • Libvirt, వాస్తవిక నిర్వహణా కంప్యూటర్లకోసం స్థిరమైన సులభమైన APIని సమకూర్చే లైబ్రరీ.

 • వాస్తవిక కంప్యూటరు నిర్వాహిణి, అనిశ్రవణ మరియు నిర్వహణ వాస్తవిక కంప్యూటర్ల కోసం చిత్ర సంబంధ వినియోగం.

 • సంస్థాపికలో వాస్తవిక కంప్యూటరు మద్దతు, కిక్ స్టార్టు వాస్తవిక కంప్యూటార్ల సామర్ధ్యంతో.

Red Hat Network వాస్తవిక కంప్యూటర్లకు మద్దతిస్తాయి.

ప్రస్తుతానికి, వాస్తవిక లక్షణాలు కింది పరిమితులను కలిగి ఉన్నాయి:

 • వాస్తవీకరణ సాధ్యమైనప్పుడు, RAMని తొలగించకుండా డిస్కుని తొలగించకుండా ఉండటం మద్దతివ్వబడుతుంది, మరియూ CPU తరచుదనం స్కాలింగ్ చేయబడదు.

 • హార్డువేరు-వాస్తవీకరణ ఆతిధేయులు 2GB వాస్తవీకరణ మెమోరీ కంటే ఎక్కువ కలిగిలేదు.

 • పూర్తిగా వాస్తవీకరించబడ్డ ఆతిధేయాలు భద్రపరచబడవు, తిరిగి నిలవఛేయబడ్డవి లేదా వలసవెళ్లినవి.

 • xm create ఆదేశం వాస్తవిక కంప్యూటరు మేనేజరులో చిత్రసంబంధ విషయాలను కలిగి లేదు.

 • వాస్తవీకరణ మాత్రమే bridged networking మూలకానికి మద్దతిస్తుంది. ఆతిధేయులచేత ఉపయోగించబడే అన్ని సంబంధ ఉపకరణాలూ స్వయంచాలకంగా సిద్ధంగా వీటిని ఎన్నుకుంటాయి.

 • సిద్ధ Red Hat SELinux ఆకృతీ కరణ మాత్రమే ఫైళ్లను /etc/xenకి రాయటానికి అనుమతిస్తుంది, లాగ్ ఫైళ్లు/var/log/xen/కి రాయబడాలి, మరియూ డిస్కు ఫైళ్లు (ముడి డంపుతో సహా) /var/lib/xenకి రాయబడాలి. ఈ సిద్ధాలు semanageసాధనం ఉపయోగించటం ద్వారా మార్చవచ్చు.

 • ఈ వాస్తవీకరణ విడుదలలో ఉన్న అధిప్రతి NUMA-aware కాదు; అలాగే, NUMA కంప్యూటరులో దాని పనితనం ఐచ్ఛికం కావచ్చు. ఇది Red Hat Enterprise Linux 5 యొక్క ఇతరనవీకరణలో భాగం అవుతుంది.

  దీనితో పనిచేయటానికి, memory node interleaving NUMA కంప్యూటరు యొక్క BIOSలో సంస్థాపించండి. ఇది ఎక్కువ పనితనాన్ని కలిగి ఉంటుంది.

 • en-US కంటే వేరైన కీమాప్పులను పారావర్ట్యువలైజ్ డొమైన్లు ప్రస్తుతానికి మద్దతివ్వటం లేదు. అలాగే, ఇతర కీబోర్డులు ఆయా కీ స్ట్రోకులను టైపుచేయటానికి వీలుకానివి. ఇది Red Hat Enterprise Linux 5 యొక్క ఇతర నవీకరణలలో తెలువబడుతుంది.

 • ఈ వాస్తవీకరించబడిన కెర్నలు kdump క్రియాశీలతను ఉపయోగించలే.

 • qcow మరియూ vmdk చిత్రాలు మద్దతివ్వబడవు. మానవీయంగా ఆతిధేయిని ఆకృతీకరిస్తున్నప్పుడు, భౌతిక లేదా తార్కిక సాధనాలచేత వెనుక ఉంచబడిన చిత్రాలు phy: రకానికి చెందినవి. ఫైల్-బ్యాక్డు చిత్రాలకోసం, చిత్ర రకాన్ని tap:aio: పారా వాస్తవీకరణ ఆతిధేయి కోసం మరియూ ఫైల్: పూర్తి వాస్తవీకరణ ఆతిధేయికోసం అమర్చం.

 • పూర్తిగా వాస్తవీకరించబడ్డ క్షేత్రాలు యాక్యూరేట్ చేయబడక పోవచ్చు. ఈ విషయం తదుపరి Red Hat Enterprise Linux 5 విడుదలలో చర్చించబడుతుంది.

 • పారా వర్ట్యువలైజ్ క్షేత్రాలు స్వీయ-శోధక సంబంధ మౌస్ కదలిక కలిగినవి, మరియూ పాయింటరు కదలిక అస్థిరంగా ఉంది. ఇది Red Hat Enterprise Linux 5 యొక్క తదుపరి నవీకరణలలో తెలుపబడుతుంది.

 • కొన్ని dom0 క్రమ కన్సోలు అమర్పులు అదనపు ఆకృతీకరణను కోరుకొనవచ్చు. మద్దతిచ్చే ఆకృతీకరణకు సంబంధించిన అధిక సమాచారానికి వాస్తవీకరణ నివేదికయొక్క ట్రబుల్ షూటింగు చూడండి.

 • పారా వాస్తవీకరణ అతిధిని ఉపయోగించటానికి, మీరు కెర్నలు ఆదేశ పంక్తిలో console=xvc0ను తెలుప వలసి ఉంది.

 • ఆతెధేయ ఆపరేటింగు కంప్యూటర్లు స్పేర్సు ఫైళ్లను ఉపయోగించటానికి ఆకృతీకరించబడినప్పుడు, dom0 డిస్కు ఖాళీకి బయట ఉపయోగించవలసి ఉంది. అటువంటి సందర్భాలు పూర్తి చేయటానికి ఆతిధేయ డిస్కు రాతలను నిరోధిస్తుంది, ఆతిధేయాలలో సమాచారం పోవటానికి కారణమౌతుంది. ఇతరత్రా, స్పేర్సు ఫైళ్లను ఉపయోగిస్తున్న ఆతిధేయాలు synchronize I/Oను సురక్షితంగా క్రమబద్ధీకరణ చేయలేవు.

  అలాగే, స్పేర్సు లేని ఫైళ్లను ఉపయోగించటం కూడా దానికి మద్దతిస్తుంది. స్పేర్సు లేని ఫైళ్లను ఉపయోగించటానికి, --nonsparseను virt-installని నిర్వహిస్తున్నప్పుడు వాడండి.

వెబ్ సర్వరు ప్యాకేజీల మార్పులు

Red Hat Enterprise Linux 5 ఇప్పుడు Apache HTTP సర్వరు యొక్క 2.2 ప్రతితో కూడి ఉంది. ఈ విడుదల 2.0 సీరీస్,యందు కొన్ని ముఖ్యమైన మార్పులను తీసుకొస్తుంది తోకూడి:

 • మార్పుచెందిన మాడ్యూళ్లు (mod_cache, mod_disk_cache, mod_mem_cache)

 • ప్రామాణీకరణకు మరియూ అధికార మద్దతుకూ కొత్త నిర్మాణం, ముందలి ప్రతిలో సమకూర్చిన ప్రామాణీకరణ గుణకాలకు పునఃస్థాపన

 • proxy load సమతౌల్యానికి మద్దతు (mod_proxy_balancer)

 • పెద్ద ఫైళ్లను నిర్వహించటానికి మద్దతు(namely, greater than 2GB) on 32-bit ఫ్లాట్ఫాంలు

httpd ఆకృతీకరణలో ఈ కింది మార్పులు చేయబడ్డాయి:

 • mod_cern_meta మరియూ mod_asis గుణకాలు సిద్ధంగా ఇంకా‌లోడు చేయబడ్డవికావు.

 • mod_ext_filter గుణకం సిద్ధంగా లోడ్ చేయబడింది.

మీరు కనుక Red Hat Enterprise Linux ముందలి విడుదలలనుండీ నవీకరిస్తుంటే, ఈ httpd ఆకృతీకరణ httpd 2.2 కోసం నవీకరించవలసి ఉంటుంది. అధిక సమాచారం కోసం, http://httpd.apache.org/docs/2.2/upgrading.htmlను చూడండి.

httpd 2.0 కోసం నిర్మించిన మూడో-పార్టీ గుణకాలు తప్పక httpd 2.2 కోసం పునర్నిర్మింపబడాలి గమనించండి.

php

PHP యొక్క 5.1 ప్రతి ఇప్పుడు Red Hat Enterprise Linux 5లో చేర్చబడింది, గుర్తించదగ్గ క్రియాశీలతతో భాషకి చేరిన మార్పులు. కొత్త ప్రతులతో కూర్చవలసి ఉండవచ్చు; కింది లింకును PHP 4.3 ను PHP 5.1కి వలసపంపటానికి కావలసిన అధికసమాచారం కోసం చూడండి:

http://www.php.net/manual/en/migration5.php

/usr/bin/php ఇప్పుడు CLI ఉపయోగించటం ద్వారా పనిచేస్తుంది command-line SAPI, CGI SAPI వినియోగం కంటే. ఉపయోగించు /usr/bin/php-cgi CGI SAPI కోసం. php-cgi ముందలి CGI మద్దతుతోకూడి.

కింది అదనపు గుణాకాలు కలపబడ్డాయి:

 • mysqli పొడిగింపు, MySQL 4.1కోసం నిర్మించబడిన కొత్త అంతర్ముఖీనత (php-mysql ప్యాకేజీతో)

 • తేదీ, hash, ప్రతిబింబం, SPL మరియూ SimpleXML (php ప్యాకేజీతో నిర్మించబడింది)

 • pdo మరియు pdo_psqlite (php-pdo పాకేజిలో)

 • pdo_mysql (php-mysql పాకేజీలో)

 • pdo_pgsql (php-pgsql ప్యాకేజీలో)

 • pdo_odbc (php-odbc ప్యాకేజీలో)

 • soap (php-soap ప్యాకేజీలో)

 • xmlreader and xmlwriter (php-xml ప్యాకేజీలో)

 • dom (php-xml ప్యాకేజీలో domxml విస్తృతితో పునఃస్థాపించు)

కింది గుణకాలు ఇంకా చేర్చబాడాలేదు:

 • dbx

 • dio

 • yp

 • overload

 • domxml

PEAR ఫ్రేమ్ పని

PEAR ఫ్రేమ్ వర్కు php-pear ప్యాకేజీలో ఉంచబడింది. కింది PEAR మూలకాలు మాత్రమే Red Hat Enterprise Linux 5లో చేర్చబడ్డాయి:

 • Archive_Tar

 • Console_Getopt

 • XML_RPC

ఎన్క్రిప్టు చేయబడ్డ Swap విభజనలు మరియూ రూట్ కాని ఫైలు వ్యవస్థ

Red Hat Enterprise Linux 5 ఇప్పడు స్వాప్ విభజనలకు మరియూ రూటు-కాని కంప్యూటర్లకుప్రాధమిక మద్దతుని ఇస్తోంది . ఈ లక్షణాలను ఉపయోగించటానికి, తగిన ప్రవేశాలను /etc/crypttabకి కలపండి సృష్టించబడిన సాధనాన్ని /etc/fstabలో పరిశీలించండి.

కిందది ఒక మాదిరి /etc/crypttab ప్రవేశం:

my_swap /dev/hdb1 /dev/urandom swap,cipher=aes-cbc-essiv:sha256

ఇది encrypted block సాధనం /dev/mapper/my_swapని సృష్టింస్తుంది, అది /etc/fstabలో రిఫరెన్సుగా ఉంటుంది.

కిందది ఫైలు విధాన వాల్యూమ్ కి మాదిరి/etc/crypttab:

my_volume /dev/hda5 /etc/volume_key cipher=aes-cbc-essiv:sha256

/etc/volume_keyఫైలు సాదా ఇస్క్రిప్టన్ కీని కలిగిఉంది. మీరు రాహిత్యాన్ని కీఫైలు పేరుగా తెలియచేయగలరు; బూట్ యందు కంప్యూటరు ఇస్క్రిప్టన్ కీని నిర్దేశిస్తుం.

ఫైలు విధాన వాల్యూంలను ఏర్పరచటంలో ఇది LUKS కి మద్దతిస్తుంది. దీన్ని చేయటానికి, ఇవి అనుసరించండి:

 1. cryptsetup luksFormatఉపయోగించే ఎన్క్రిప్టు విలువని సృష్టించు.

 2. అవసరమైన ప్రవేశాన్ని /etc/crypttabకి కలుపు.

 3. cryptsetup luksOpen (లేదా రీబూట్)ని ఉపయోగించి మానవీయంగా విలివను అమర్చు.

 4. ఎన్ స్క్రిప్టు చేయబడ్డ వాల్యూమ్ లో ఫైలు వ్యవస్థని సృష్టించు.

 5. అవసరమైన ప్రవేశాన్ని /etc/fstabకి కలుపు.

మౌంటు మరియూ మౌంటులేకుండా

mount మరియూ umount NFSకు ఎక్కువకాలం మద్దతిచ్చే ప్రత్యక్ష ఆదేశాలు కావు. ఇంతవరకూ built-in NFS కక్షిదారుడు లేడు. ప్రత్యేక nfs-utils ప్యాకేజీ, /sbin/mount.nfs మరియూ /sbin/umount.nfs సహాయకులు, దీనికోసం తప్పక సంస్థాపించబడాలి.

CUPS ముద్రక బ్రౌజింగు

స్థానిక సబ్ నెట్లో CUPల ముద్రక బ్రౌజింగు ఈ చిత్రసంబంధ సాధనం system-config-printer ఉపయోగించి ఆకృతీకరించవచ్చు. దీన్ని CUPల వెబ్ అంతర్ముఖీనతను ఉపయోగించి కూడా చేయవచ్చు, http://localhost:631/.

ముద్రక బ్రౌజర్ల కోసం సబ్ నెట్ల మధ్య ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని ఉపయోగించటానికి, /etc/cups/cupsd.confను కక్ష్యదారునిలో తెరవండి మరియూ BrowseAllow @LOCAL BrowseAllow ALLకి బదిలీ చేయండి.

ATI మరియూ R500 మద్దతు

R500 చిప్ సెట్ మీద ఆధారపడ్డ ATI గ్రాఫిక్ కార్డులు vesa డ్రైవు కోసం మాత్రమే మద్దతిస్తాయి, Red Hat Enterprise Linux 5 చేత బహిర్గత మోనిటర్లలో మద్దతును పొందవు, LCD ప్రొజెక్టర్లు 3D మద్దతు కలిగి ఉన్నాయి.

up2date మరియూ yum

up2date yumలో డీప్రికేటింగ్ చేయబడింది (Yellowdog నవీకరణ మార్చబడింది). అలాగే, మీరుకనుక ఏమైనా మీ కంప్యూటరు ఉపయోగిస్తున్న up2date-ఆధారిత స్క్రిప్టుని తీసుకుంటే. yum గురించిన అధిక సమాచారం కోసం, దాని మాన్ పుటను man yum ఆదేశంతో సంప్రదించండి; మీరు సంబంధిత పత్రాలను డైరెక్టరీలకింద సంప్రదించవచ్చు /usr/share/doc/yum-<version> మరియూ /usr/share/doc/yum-metadata-parser-<version> (<version>ను దానికి సంబంధించిన yum ప్రతితో పునఃస్థాపించు మరియూ yum-metadata-parser సంస్థాపించబడింది).

LDAP సర్వరునూ మరియూ Red Hat డైరెక్టరీ సర్వరును తెరువు

Red Hat డైరెక్టరీ సర్వరు LDAP-ఆధారిత సర్వరు. అది సంస్థాగత మరియూ నెట్వర్కు సమాచారాన్ని OS-స్వతంత్రంగా కేంద్రీకరిస్తుంది, నెట్వర్కు-ఆధారిత నమోదు. ఇది బహిర్గత LDAP సర్వరు మూలకాలను తిరిగి అమర్చే సమూహం, ఇది తరువాత Red Hat Enterprise Linux 5 డీప్రికేటెడ్ చేయబడుతుంది. Red Hat డైరెక్టరీసర్వరు గురించిన అధిక సమాచారమ్ కోసం, http://www.redhat.com/software/rha/directory/ను చూడండి.

i810 డ్రైవరు మరియూ i830 మద్దతు

i810 డ్రైవు అన్ని ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇంటెల్ గాఫిక్ చిప్ సెట్టుకీ మద్దతిస్తుంది, i810 నుండీ i965కి. ఏమైనప్పటికీ, i830 చిప్ సెట్టుకి (మరియూ newer) మద్దతు పరిమితమైంది; ఈ i810 డ్రైవరు మాత్రమే BIOS వీడియోలో చిప్సుని అమర్చగలుగుతుంది . ఒకవేళ మీ కంప్యూటరులో i830 లేదా newer చిప్ సెట్ సంస్థాపించబడితే, అందుబాటులో ఉన్న మోడ్సును నిర్ణయించటానికి కింది ఆదేశాన్ని ఉపయోగించండి:

grep Mode: /var/log/Xorg.0.log

యాస్ట్రిక్ తో గుర్తించబడిన మోడ్సు (*) విభాగాలకోసం అందుబాటులో ఉంటాయి.

ఎక్కువ లాప్ టాప్ వీడియోల BIOSలు స్థానిక పానలుకు సరిపోయే మోడును సరిపోలలేవు. కావునా‌ఎన్నుకున్న మోడ్ వ్యాప్తమైంది మార్చబడింది లేదా నల్ల అంచుతో కూడిందై కనిపించవచ్చు. అలాగే, మీరు ఎన్నుకున్న విధానం సరిగ్గా కనిపించకపోతే, సరిగ్గాపని చేయటానికి మీకు మీ హార్డు డ్రైవు వెండోరునుండీ స్థానిక పానల్ పరిమాణానికి BIOSని నవీకరించవలసి ఉంది.

స్మార్టు కార్డు ప్రవేశం

Red Hat Enterprise Linux 5 Smart Cardల మద్దతును కూడి ఉంది, ఇది మీ కీ పెయిరుకు మరియూ కూదిఉన్న పబ్లిక్ కీకి ధృవీకరణకు రక్షణ నిల్వలను సమకూర్చుతుంది. ఈ కీలు పిన్ ద్వారా సంరక్షించబడతాయి దాన్ని మీరు ఇన్పుట్టుగా ఒక కీ లేదా ధృవీకరణ స్మార్టుకార్డులోఅవసరమైనప్పుడు సరక్షించబడతాయి.

Red Hat Enterprise Linux 5 వాతావరణంలో స్మార్టుకార్డుని డిప్లోయింగ్ చేయటం Kerberos మరియూ S/MIME వంటివాటిని లెవరేజ్ చేయటానికి అనుమతిస్తుంది. Red Hat Enterprise Linux 5 కింది వాటికి మద్దతిస్తుంది:

 • Axalto Cyberflex 32K e-Gate

 • DoD CAC కార్డులు

స్మార్టుకార్డు ధృవీకరణలను అమర్చటానికి, మీ నెట్వర్కు Red Hat డైరెక్టరీ సర్వరు మరియూ Red Hat ధృవీకరణ విధానంతో కూడి ఉండటం అవసరం . స్మార్టు కార్డులకి సంబంధించిన అధిక సమాచారం కోసం, Red Hat Enterprise Linuxను చూడండి Single Sign-Onలో డిప్లామెంట్ గైడు చాప్టరు.

Intel PRO/Wireless 3945ABG నెట్వర్కు అనుసంధాన మద్దతు

Red Hat Enterprise Linux 5 యొక్క ఈ విడుదల ipw3945 (Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection) ఎడాప్టరు మద్దతుతో కూడి ఉంది. ఈ Red Hat Enterprise Linux 5 ఈ ఎడాప్టరుకు మద్దతివ్వటానికి ప్రత్యామ్నాయ డిస్కు డ్రైవరు, రెగ్యులేటరీ డెమోన్ మరియూ ఫ్రింవేరును కలిగి ఉంది.

ipw3945 వైర్లెస్ ఎడాప్టరు కోసం మద్దతుని సమకూర్చటానికి, Red Hat Enterprise Linux 5 ఫైలు పేరుని "3945" కలిగిఉన్న ప్యాకేజీలకోసం వెతకండి మరియూ వాటిని సంస్థాపించండి.మరియూ వాటిని సంస్థాపించండి.

rawio

rawio డీప్రికేటెడ్ చేయబడిన అంతర్ముఖం కలది; ఏమైనప్పటికీ, Red Hat Enterprise Linux 5 ఇంకా దానికోసం మద్దతుని కలిగి ఉంది. సాధన అందుబాటు వినియోగాన్ని కలిగి ఉన్న అనువర్తనాన్ని rawio కలిగి ఉంటే, బ్లాక్ సాధనాన్ని ఈ O_DIRECT ఫ్లాగుతో తెరిచి అనువర్తనాన్ని మార్చటానికి మద్దతును పొందుతారు. ఈ rawio Red Hat Enterprise Linux 5 కాలం అంతా ఇది నిలిచి ఉంటుంది, కానీ ఇది ముందలి విడుదలలో తొలగించబడవచ్చు.

ప్రస్తుతానికి, ఫైలు విధానంలోని AIO (Asynchronous I/O) O_DIRECTలో ప్రత్యామ్నాయమైంది లేదా non-buffered మోడుకి చెందింది. ఇతరత్రా, asynchronous పోల్ అంతర్ముఖీనత ఇంతవరకూ లేదు, పైప్సులోని AIO మద్దతివ్వబడదు.

ctmpc

ctmpc డీప్రికేటెద్ డ్రైవరు; ఏమైనప్పటికీ, ఇది Red Hat Enterprise Linux 5 యొక్క కాలం మొత్తం చేర్చబడుతుంది. ఇది ముందలి విడుదలలనుండీ తొలగించదగ్గదని గమనించండి.

విధాన గుణకాలు మరియూ semanageలకి మద్దతు

Red Hat Enterprise Linux 5 ఇప్పుడు విధాన గుణకాలకు మరియూ semanageలకు మద్దతిస్తుంది. విధాన గుణకాలు semodule మరియూ checkmodule సాధనాలను వినియోగించటం ద్వారా సృష్టించటాని శులభతరం చేయటం మరియూ విధానాల వినియోగాలను పంపిణీ చేయటం మరియూ మూడో-పార్టీ విధానాలను శులభతరం చేస్తాయి.

semanage సాధనం SELinux ఆకృతీకరణను మార్చే విధాన నిర్వహణ సాధనం. ఇది మిమ్మల్ని సంబర్భాన్ని ఆకృతీకరించటానికి కూడా అనుమతిస్తుంది, నెట్వర్కింగు మూలక లేబులింగు, మరియూ Linux-నుండీ-SELinuxకు వినియోగదారుని మాపింగును అనుమతిస్తుంది.

ముడి సాధన మాపింగ్

raw సాధనాల అంతర్ముఖీనత Red Hat Enterprise Linux 5లో డీప్రికేటెడ్ చేయబడింది; raw సాధన మాపింగ్ udev నియమాలద్వారా ఆకృతీకరించబడుతుంది.

raw సాధన మాపింగుని ఆకృతీకరించటానికి, తగిన ప్రవేశాలను /etc/udev/rules.d/60-raw.rules ఈ కింది క్రమంలో కలపండి:

 • సాధనం పేరు కోసం:

  ACTION=="add", KERNEL="<device name>", RUN+="raw /dev/raw/rawX %N"
  
 • గరిష్ఠ / కనిష్ఠ సంఖ్యల కోసం:

  ACTION=="add", ENV{MAJOR}="A", ENV{MINOR}="B", RUN+="raw /dev/raw/rawX %M %m"
  

<device nameను> మీరు బిండ్ చేయాలనుకున్న సాధనం పేరుతో తిరిగి ఉంచండి (ఉదాహరణకు, /dev/sda1). "A" మరియూ "B" మీరు బిండు చేయాలనుకున్న సాధనం యొక్క గరిష్ఠ / కనిష్ఠ సంఖ్యలు, మరియూ X మీరు కంప్యూటరు వినియోగించాలనుకుంటున్న ముడి సంఖ్య.

మీరు పెద్ద, ముందే-ఉన్న /etc/sysconfig/rawdevices ఫైలుని కలిగి ఉంటే, కింది స్క్రీప్టుతో మార్చండి:

#!/bin/sh

grep -v "^ *#" /etc/sysconfig/rawdevices | grep -v "^$" | while read dev major minor ; do
    if [ -z "$minor" ]; then
        echo "ACTION==\"add\", KERNEL==\"${major##/dev/}\", RUN+=\"/usr/bin/raw $dev %N\""
    else
        echo "ACTION==\"add\", ENV{MAJOR}==\"$major\", ENV{MINOR}==\"$minor\", RUN+=\"/usr/bin/raw $dev %M %m\""
    fi
done
Qలాజిక్ మద్దతు

Red Hat Enterprise Linux 5 iSCSI HBA (Host Bus Adapters) QLogic కుటుంబానికి మద్దతిస్తుంది. ప్రస్తుతం, ఈ బోర్డులయొక్క iSCSI మాత్రమే మద్దతిస్తున్నాయి (qla4xxx డ్రైవరును ఉపయోగిస్తోంది).

అదనంగా, Red Hat ఈ బోర్డులను Ethernet NICగా మద్దతివ్వదు, దీని సామర్ధ్యానికి qla3xxx డ్రైవరు కావలసి ఉంది. ఈ విషయం తరువాత వచ్చే Red Hat Enterprise Linux 5 విడుదలలో చర్చించబడుతుంది.

IBM System z సూచనల సమూహం

IBM System z సూచనల సమూహాన్ని 31-bit అనువర్తనాల కోసం వినియోగించటానికి, మీరు gcc option -march=z900ని వినియోగించటానికి మద్దతును కలిగి ఉంటారు. 64-bit అనువర్తనాల కోసం, ఈ gcc IBM System z సూచనల సమూహాన్ని సిద్ధంగా వినియోగిస్తుంది.

Linux కోసం iసీరీస్ అందుబాటు

లైనక్సు కోసం ఈ iసీరీస్ ODBC డ్రైవరు లైనక్సు కోసంiసీరీస్ అందుబాటు చేత పునఃస్థాపించబడుతుంది, ఇది ఈ కింది లింకులో దిగుమతి చేసుకోవటానికి వీలవుతుంది:

http://www.ibm.com/eserver/iseries/access/linux/

లైనక్సు కోసం ఈ iసీరీస్ అందుబాటు iసీరీస్ సర్వర్ల కోసం లైనక్సు-ఆధారిత అందుబాటును ఇస్తుంది, మరియూ మిమ్మల్ని దీనికి అనుమతిస్తుంది:

 • DB2 UDB (విశ్వజనీన సమాచారనిధి)ని iసీరీస్ కోసందాని ODBC డ్రైవరును వినియోగించి ఉపయోగించు

 • 5250 విభాగాలను లైనక్సు కక్షిదారునుండీ iసీరీస్ సర్వరుకు సంస్థాపించు

 • DB2 UDBను EDRS (విస్థరించబడిన డైనమిక్ దూరస్థ SQL) డ్రైవరు ద్వారా వినియోగించు

 • 32-bit (i386 మరియూ పవర్ PC) మరియూ 64-bit (x86-64 మరియూ పవర్ PC) ఫ్లాట్ ఫాం మద్దతు

IBM పవర్4 iసీరీసులు

Red Hat Enterprise Linux IBM Power4 iSeriesకు దీర్ఘకాలిక మద్దతు లేదు.

డ్రైవరు నవీకరణ పరిక్రమం

ఈ విభాగం Red Hat Enterprise Linux 5 డ్రైవరు నవీకరణ పరిక్రమ అనువర్తనానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని కలిగి ఉంది.

కెర్నలు గుణక పాకేజీలు

Red Hat Enterprise Linux 5లో, నవీకరించబడిన కెర్నల్ ప్యాకేజీలను నిర్మించటం వీలవుతుంది అది ప్రస్తుత కెర్నలు యొక్క ABI ప్రతిమీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఆయా కెర్నలు విడుదల సంఖ్య మీద కాదు. ఈ కెర్నలు నిర్మాణ సౌకర్యాలు ఒకేసారి విడుదలచేయటంకంటే Red Hat Enterprise Linux 5 కెర్నలుల స్థాయికి వ్యతిరేకంగా ఉంటాయి. http://www.kerneldrivers.org/లోని ప్రాజెక్టు వెబ్ సైటుపాకింగు విధానానికి సంబంధించిన అధిక సమాచారాన్ని కలిగి ఉంది, దీనికి చాలా ఉదాహరణలు ఉన్నాయి.

ఈ కింది విషయాలు గుర్తించదగ్గవి గమనించండి:

 • kmod పాకేజీలుగా సరఫరా చేయబడ్డ బూటుపాత్ డ్రైవర్లు అధికారికంగా మద్దతివ్వవు.

 • కెర్నలు డ్రైవర్లలో ఉన్న ఓవర్ రైడింగులు ప్రస్తుతం మద్దతివ్వవు.

ఈ విషయాలు Red Hat Enterprise Linux 5 యొక్క ముందలి విడుదలలో ఉంచబడతాయి.

కెర్నలు గుణకం లోడింగు

Red Hat Enterprise Linux 5లో ప్రవర్తించే గుణకం లోడింగు Red Hat Enterprise Linux యొక్క ముందలి విడుదలల నుండీ మారింది. Red Hat Enterprise Linux 5 కెర్నలు పాకేజీకి మరల్చబడ్డ గుణకాలు సైనుకి గురయ్యాయి, Red Hat Enterprise Linux 4లో లాగా. Red Hat Enterprise Linux 5 కెర్నల్సులో, ఏమైనప్పటికీ, వేరే కెర్నలు నిర్మాణం నుండీ సైనైన గుణకాన్ని లోడు చేయటం కుదరదు.

ప్రారంభపు Red Hat Enterprise Linux 5 పంపిణీతో షిప్పుడైన గుణకాలు భవిష్య నవీకరణ కెర్నల్సుతో నవీకరించబడవు. ఇది వినియోగదారులను మద్దతివ్వని గుణకాలనుండీ నిరోధిస్తుంది. Red Hat మాత్రమే పంపిణీలో ఉన్న సైనైన గుణకాలకు మద్దతిస్తుంది.

మీరు కనుక పాత గుణకాలను లోడు చేయాలనుకుంటే, సంతకంలేకుండా మీరు దాన్ని తిరిగి నిర్మించవచ్చు. ప్రత్యామ్నాయంగా, ఈ కింది ఆదేశాన్ని ఉపయోగించి బైనరీ ఫైలు నుండీ మీ సంతకాన్ని తొలగించవచ్చు:

objcopy -R .module_sig <module name>-mod.ko <module name>-nosig.ko

లోడ్ వినియోగ గుణకాలను ఉపయోగించటానికి ముందు Red Hat డిసిగ్నేటెడును సంప్రదించటం మంచిది.

సంస్థాపన

ఈ విభాగం Red Hat Enterprise Linux 5 కింది భాషామద్దతుకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని కలిగిఉంది.

ఇన్పుట్ విధానం

ఈ విడుదలలో SCIM (Smart Common Input Method) ఆసియా మరియూ ఇతర భాషలకు IIIMFగా ఉంచబడింది . SCIM కోసం సిద్ధ GTK ఇన్పుట్ విధాన మోడ్యూలు Qtలో scim-bridge; చేత సమకూర్చబడింది, ఇది scim-qtimm చే సమకూర్చబడింది.

కిందివి విభిన్న భాషలకు సిద్ధ హాట్ కీలు:

 • అన్ని భాషలు: Ctrl-Space

 • జపనీస్: Zenkaku-Hankaku లేదా Alt-`

 • కొరియన్: Shift-Space

SCIM సంస్థాపించబడితే, అది వినియోగదారులందరికీ సిద్ధంగా ఉపయోగించబడుతుంది.

SCIM ఇంజన్ ప్యాకేజీలను సంస్థాపించటం లేదా తొలగించటం తరువాత, SCIM భాషా మెనూలో ఉన్న మార్పులకి అనుగుణంగా కొత్త డెస్కుటాప్ విభాగాన్ని ప్రారంభించటానికి మద్దతిస్తుంది.

భాషా సంస్థాపన

కొన్ని ఆసియా భాషలకోసం అదనపు భాషా విషైక మద్దతులను పొందటానికి, మీరు అవసరమైన భాషా మద్దతు ప్యాకేజీలను సంస్థాపించవలసి ఉంది. కింద ఆయా భాషల జాబితా ఉంది ఆయా భాషల మద్దత పాకేజీలను పొందటానికి (రూటులో) ఉపయోగించదగ్గ ఆదేశాలు:

 • అస్సామీ — yyum install fonts-bengali m17n-db-assamese scim-m17n

 • బెంగాలీ — yum install fonts-bengali m17n-db-assamese scim-m17n

 • చినీస్ — yum install fonts-chinese scim-chewing scim-pinyin scim-tables-chinese

 • గుజరాతీ — yum install fonts-chinese scim-chewing scim-pinyin scim-tables-chinese

 • హిందీ — yum install fonts-hindi m17n-db-hindi scim-m17n

 • జపనీస్ — yyum install fonts-japanese scim-anthy

 • కన్నడ — yum install fonts-kannada m17n-db-kannada scim-m17n

 • కొరియన్ — yum install fonts-korean scim-hangul

 • మళయాళం — yum install fonts-malayalam m17n-db-malayalam scim-m17n

 • మరాఠీ — yum install fonts-hindi m17n-db-marathi scim-m17n

 • ఒరియా — yum install fonts-oriya m17n-db-oriya scim-m17n

 • పంజాబీ — yum install fonts-punjabi m17n-db-punjabi scim-m17n

 • సింహళ — yum install fonts-sinhala m17n-db-sinhala scim-m17n

 • తమిళం — yum install fonts-tamil m17n-db-tamil scim-m17n

 • తెలుగు — yum install fonts-telugu m17n-db-telugu scim-m17n

మీరు scim-bridge-gtk మరియూ scim-qtimmను అదనపు భాషల మద్దతును సాధ్యం చేస్తున్నప్పుడు సంస్థాపించటానికి మద్దతివ్వబడతారు. ఈ scim-bridge-gtk ప్యాకేజి libstdc++ యొక్క పాత ప్రతితో కూడి ఉన్న సాధ్యమైన బైనరీ సందిగ్ధాలను నిరోధిస్తుంది.

అదనపు భాషల మద్దతు ప్యాకేజీలు OpenOffice (openoffice.org-langpack-<language code>_<locale>) మరియూ KDE (kde-i18n-<language>) కోసం అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ ప్యాకేజీలను yum ద్వారా సంస్థాపించవచ్చు.

ఇమ్-చూజర్

im-chooserగా పిలవబడుతున్న కొత్త వినియోగదారుని ఆకృతీకరణ సాధనం కలపబడుతోంది, ఇది ఇన్పుట్టు విధానాన్ని మీ డెస్కుటాప్పులో తేలికగా సాధ్యం చేయటానికీ చేయకపోవటానికీ సహకరిస్తుంది. కాబట్టి SCIM సంస్థాపించబడింది కానీ మీరు దాన్ని మీ డెస్కుటాప్పులో వినియోగించదలచుకొని ఉండరు, మీరుదాన్ని im-chooser ద్వారా సాధ్యం చేసుకోవచ్చు.

xinputrc

X startupలో, xinput.sh now ఆధారాలు ~/.xinputrc లేదా /etc/X11/xinit/xinputrc ~/.xinput.d/ కింది ఆకృతీకరణ ఫైళ్లను వెతకటానికి బదులు లేదా /etc/xinit/xinput.d/.

ఫైర్ ఫాక్స్ లో పాన్గో మద్దతు

Red Hat Enterprise Linux 5 లోని ఫైరు ఫాక్సు Pango తో నిర్మించబడింది, ఇది లిపులను సృష్టించటానికి మంచి మద్దతిస్తుంది, Indic మరియూ కొన్ని CJK లిపిలవంటివి.

Pango వర్ణనకు, అమర్చు MOZ_DISABLE_PANGO=1 మీ వాతావరణంలో Firefox లాంచ్ చేయటానికి ముందు.

అక్షరాలు

బోల్డుగా లేని ఫాంటుకోసం మద్దతు ఇప్పుడు అందు బాటులో ఉంది.

చైనీస్ కోసం కొత్త ఫాంటు కలపబడింది: AR PL ShanHeiSun Uni (uming.ttf) and AR PL ZenKai Uni (ukai.ttf). AR PL ShanHeiSun Uni సిద్ధంగా ఉన్న ఫాంటు, ఇది ఎంబీడెడ్ బిట్ మాప్పులను కలిగి ఉంది. మీరు కనుక ఔట్ లైను glyphలను చేయాలనుకుంటే, ఈ కింది విభాగాన్ని మీ ~/.font.conf ఫైలుకి కలపండి:

<fontconfig>
 <match target="font">
  <test name="family" compare="eq">
   <string>AR PL ShanHeiSun Uni</string>
  </test>
  <edit name="embeddedbitmap" mode="assign">
   <bool>false</bool>
  </edit>
 </match>
</fontconfig>                
            
gtk2 IM ఉపమెనూ

ఈ Gtk2 విషయ మెనూ IM సిద్ధంగా కనిపించటంలేదు. కమాండ్ లైనులో కింది కమాండ్లతో మీరు వాటిని ఉపయోగించవచ్చు:

gconftool-2 --type bool --set '/desktop/gnome/interface/show_input_method_menu' true

CJKలో పాఠ సంస్థాపనకు మద్దతు

CJK (Chinese, Japanese, మరియూ Korean) అనకొండా పాఠ సంస్థాపననుండీ రెండరింగ్ మద్దతు తొలగించబడింది. ఈ పాఠ సంస్థాపనావిధానం అన్నది డీప్రికేటెద్ చేయబడింది, GUI సంస్థాపనలాగా, VNC మరియూ kickstart విధానాలు ఆమోదించబడతాయి.

gtk+ వర్ణన

Red Hat Enterprise Linuxలో కింది ప్యాకేజీలు డీప్రికేటెడ్ మరియూ క్రమబద్ధీకరించబడ్డాయి:

 • gtk+

 • gdk-pixbuf

 • glib

ఈ ప్యాకేజీలు gtk2 స్టాక్ యందు డీప్రికేటెడ్ చేయబడ్డాయి, ఇవి సంస్థాపన మరియూ లిపి నిర్వాహణలో మంచి క్రియాశీలతను కనపరుస్తాయి.

కన్సోలులో CJK ఇన్పుట్

కన్సోలులో మీరు చైనీస్ జపనీస్ లేదా కొరియన్ పాఠాన్ని ఉంచాలనుకుంటే, మీరు ఒక ఫ్రేం బఫ్ఫరును అమర్చవలసి ఉంది; తదుపరి, bogl-btermను, సంస్థాపించండి మరియూ btermను ఫ్రేం బఫ్ఫరునలో ఉపయోగించండి.

కెర్నల్ నోట్సు

ఈ విభాగ నోడ్సు 2.6.9 (Red Hat Enterprise Linux 4 ఆధారితం) మరియూ 2.6.18 (ఏది Red Hat Enterprise Linux 5 ను ఇన్హెరెంట్ చేస్తుందో) జులై 12, 2006. ఏ అప్ స్ట్రీం నవీకరణలమీద పనిచేస్తున్నామో (ఉదాహరణకు, వాస్తవీకరణ) అది తదుపరి 2.6.18 లేదా 2.6.19 హైలైటు చేయబడదు. వేరేవిధంహా, ఈ జాబితా‌అప్ స్ట్రీం జాబితాలో ఏది ఉందో దాన్ని చూపుతుంది, tఈ జాబితా చివరిది కాదు, లేదా Red Hat Enterprise Linux 5 పూర్తి లక్షణాలు, కావలసిన వాటికంటే ఎక్కువ ఇవ్వలేవు.

next level-of-detail view కి కిందివి మంచి ఆకరాలు:

http://kernelnewbies.org/LinuxChanges

పనితనం / స్కేలబిలిటీ
 • Big Kernel Lock preemption (2.6.10)

 • Voluntary preemption patches (2.6.13) (Red Hat Enterprise Linux 4లో ఉప విభాగం)

 • తక్కువ బరువున్న వినియోగదారుని మద్దతు (PI) futexes కోసం మద్దతు, real-time అనువర్తనాలు (2.6.18)కోసం ఉపయోగించేవి

 • New 'mutex' locking primitive (2.6.16)

 • అధిక రిసొల్యూటన్ టైమర్లు (2.6.16)

  • తక్కువ సమయ API సమయంలో కెర్నలుసూచిక, కంప్యూటరు సామర్ధ్యాలమీద ప్రభావం చూపుతుంది. ఈ సమయం ప్రస్తుతం ఐటర్ములచేత చెప్పబడుతోంది, POSIX టైమర్లు, నానో స్లీప్ మొదలైనవి కెర్నలు టైమింగులు.

 • గుణకం, on-the-fly switchable I/O schedulers (2.6.10)

  • ఇది ఐచ్ఛికాన్ని Red Hat Enterprise Linux 4 (system-wide తోకూడాper-queueకి బదులు)లో బూటింగు చేయటంద్వారా మాత్రమే సరిచేయవచ్చు.

 • కొత్త పైప్ అమలు (2.6.11)

  • pipe bandwidth లో 30-90% పనితనం అభివృద్ధి

  • blocking writers కంటే circular buffer ఎక్కువ buffering ని అనుమతిస్తాయి

 • "Big Kernel Semaphore": మరల్పు semaphoreలో పెద్ద కర్నల్ లాక్

  • దీర్ఘ లాక్ హోల్డింగు కీలను సమయాన్ని స్వచ్ఛంద ప్రీంప్షను కలపటం ద్వారా తగ్గించు

 • X86 "SMP ప్రత్యామ్నాయాలు"

  • ఒక kernel చిత్రాన్ని runtime లో అందుబాటులో ఉన్న ప్లాట్ ఫాంని అనుసరించి ఆప్టిమైజ్ చేయి

  • ref: http://lwn.net/Articles/164121/

 • libhugetlbfs

  • సోర్సు కోడును మార్చకుండా పెద్దమొత్తంలో లైనెక్సు మద్దతును అనుమతించు

 • kernel-headers ప్యాకేజీ

  • glibc-kernheaderల ప్యాకేజీని పునఃస్థాపించు

  • కొత్త headers_install 2.6.18 కెర్నల్ ఫ్యూచర్లతో మంచి సామీప్యాన్ని సమకూర్చు

  • గుర్తించదగ్గ కెర్నల్ శీర్షిక-సంబంధిత మార్పులు:

   • <linux/compiler.h> శీర్షికా ఫైలును తొలగించు,అది చాలాకాలంగా ఉపయోగంలో లేదు

   • _syscallX() macrosని తొలగించు; వినియోగదారుని-ఖాళీ ఉపయోగించాలి syscall() C library ఇన్స్టెడ్ కోసం

   • <asm/atomic.h> మరియూ <asm/bitops.h> header ఫైళ్లు తొలగించు; C కంపైలర్ దాని స్వీయ ఆటోమిక్-ఇన్ ని సమకూర్చుతుంది user-space పోగ్రాంకి బాగా పనిచేస్తుంది

   • సమాచారం ముందు దీంతో రక్షించబడింది #ifdef __KERNEL__ అది ఇప్పుడు పూర్తిగా దీంతో తొలగించబడింది unifdef సాధనం; నిర్వచించు __KERNEL__ యూజర్-స్పేస్లో ఏది ఎక్కువగా ప్రభావానికి గురయ్యి కనిపించదో దానికి భాగం

   • PAGE_SIZE macroను కొన్ని నిర్మాణాలనుండీ తొలగించు, పుట పరిమాణంలో భిన్నతవల్ల; వినియోగదారుని-ఖాళీ sysconf (_SC_PAGE_SIZE) లేదా getpagesize()ను ఉపయోగిస్తోంది

  • user-space కి మంచి సామీప్యాన్ని సమకూర్చటానికి, హెడ్డర్ ఫైళ్లని మరియూ హెడ్డర్ విషయాన్ని తొలగించండి

సాధారణ ఫ్యూచర్ జోడింపులు

 • kexec మరియూ kdump (2.6.13)

  • diskdump మరియూ netdumpలు kexec and kdump చేత తిరిగి స్థాపించబడుతున్నాయి, ఇది వేగవంతమైన boot-up మరియూ reliable కెర్నలు vmcores సృష్టించటానికి diagnostic వినియోగం కోసం నిర్దేశించబడ్డాయి. ఎక్కువసమాచారం మరియూ ఆకృతీకరణ సూచనల కోసం, దయచేసి /usr/share/doc/kexec-tools-<version>/kexec-kdump-howto.txt ( <version>ను సంస్థాపించబడిన kexec-tools ప్యాకేజీలతో ఉంచండి)కి చెందిన అనుసంధాన ప్రతితో చూడండి.

  • ప్రస్తుతం గమనించండి, వాస్తవీకరించబడ్డ కెర్నలు kdump క్రియాశీలతను ఉపయోగించదు.

 • inotify (2.6.13)

  • దీనికి వినియోగదారుని అంతర్ముఖీనత కింది స్కేల్ ద్వారా ఉంటుంది: sys_inotify_init, sys_inotify_add_watch, మరియూ sys_inotify_rm_watch.

 • ప్రాసెస్ అంశాల అనుసంధాయని (2.6.15)

  • forkనమోదులు, exec, id మార్పు, మరియూ user-spaceకి బయటకు రావటానికి అన్ని అంశాలనూ విడువు..

  • గణనం / ఆడిటింగ్ (ఉదాహరణకు, ELSA)తో కూడి ఈ విధానాలకు ఉపయోగపడే అనువర్తనాలు, కంప్యూటరుచే క్రియాశీలంగా చేయబడ్డ మానిటరింగు (ఉదాహరణకు, top), రక్షణ, మరియూ ఆకర నిర్వహణ (ఉదాహరణకు, CKRM). per-user-namespace, "files as directories" మరియూ వర్షండ్ ఫైలు విధానం కోసం per-user-namespace కోసం ఉంచబడిన అర్ధ వివరణలు.

 • సాధారణ RTC (RealTime Clock) subsystem (2.6.17)

 • splice (2.6.17)

  • కొత్త IO మెకానిజం అనువర్తనాలమధ్య సమాచారం బదిలీ అవుతున్నప్పుడు సమాచారకాపీలను దూరంగా ఉంచుతుంది

  • ref: http://lwn.net/Articles/178199/

ఫైలు విధానం / LVM

 • EXT3

  • inode in ext3 బోడీలోని Extended Attributes కోసం మద్దతు: ఖాళీని మరియూ పనితనాన్నీ భద్రపరిచే విధానం (2.6.11)

 • సాధనం mapper బహుళమార్గ మద్దతు

 • NFSv3 మరియూ NFSv4 (2.6.13) కోసం ACL మద్దతు

 • NFS: మద్దతు వైర్లలో పెద్ద చదువులు మరియూ రాతలు (2.6.16)

  • Linux NFS కక్షిదారు ఇప్పుడు 1MB.దాగా పరిమాణాననికి మద్దతివ్వగలుగుతాడు.

 • VFS మార్పులు

 • పెద్ద CIFS నవీకరణ (2.6.15)

  • Kerberos మరియూ CIFS ACL కోసం పెక్కు అభివృద్ధులు, ఉపయోగాలు మరియూ మద్దతులు

 • autofs4: user-space autofs కోసం ప్రత్యక్ష మరల్పు మద్దతును సమకూర్చుతుంది (2.6.18)

 • cachefs ముడి ఎనేబులర్లు (2.6.18)

రక్షణ

 • SELinux (2.6.12)కోసం బహుళ స్థాయి రక్షణ మద్దతు

 • Audit ఉపవిధానం

  • process-context అధారిత వడపోతకి మద్దతు (2.6.17)

  • ఎక్కువ వడపోత నియమాల కంపారిటర్లు (2.6.17)

 • TCP/UDP getpeercon: రక్షణ-జాగరూకత అనువర్తనాలను IPSec రక్షణ సమాజం ఉపయోగిస్తున్న పూర్తి రక్షక సందర్భం. MLS-స్థాయి సమాచారమ్ అవసరమైనా లేదా legacy unix కంప్యూటరు అవసరమైనా, NetLabelని IPSec స్థాయిలో ఉపయోగించవచ్చు.

నెట్వర్కింగ్

 • పెక్కు TCP కంజంక్షన్ గుణకాలను కలుపు (2.6.13)

 • IPv6: పెక్కు కొత్త sockopt / ancillary సమాచారం ముందస్తుగా API (2.6.14) ఉండటానికి మద్దతిస్తుంది

 • IPv4/IPv6: UFO (UDP Fragmentation Offload) Scatter-gather approach (2.6.15)

  • ఎక్కడ Linux కెర్నల్ నెట్వర్కింగు స్ట్రాకు పెద్ద UFO యొక్క UDP డేటాగ్రాం లక్షణం IP ఫ్రాగ్మాంటేషన్ పనులను చేస్తుందో అక్కడ UFO ఒక లక్షణం. ఇది UDP డేటాగ్రాంను MTU-పరిమాణ ప్యాకెట్లకి తగ్గిస్తుంది.

 • nf_conntrack ఉపవిధానం (2.6.15) కలపబడింది

  • netfilterలో ఉన్న అనుసంధాన ట్రాక్ విధానం మాత్రమే ipv4ని నిర్వహించగలుగుతుంది. ipv6 అనుసంధాన ట్రాకింగు మద్దతుకోసం రెండు స్వీయ విధానాలను అనుసరించవచ్చు; ipv4 అనుసంధాన ట్రాకింగు కోడును ipv6 కౌంటర్ పార్టులోకి కాపీచేయటం, లేదా (ఈ పాచెస్ చేత తీసుకోబడ్డ ఎన్నిక) ipv4 మరియూ ipv6ను నిర్వహించే సాధారణ లేయరును నిర్మించటం మరియూ sub-protocol (TCP, UDP, etc.) అనుసంధాన ట్రాకింగు గుణకం ఫ్యాక్టు, nf_conntrack ఏ లేయరు 3 protocolతో నైనా పనిచేయగల సామర్ధ్యం కలిగి ఉంటుంది.

 • IPV6

  • RFC 3484-ఫిర్యాదుల ఆకర చిరునామాల ఎన్నిక (2.6.15)

  • రోటత్ ప్రిఫరెన్సుల మద్దతు కలపబడింది (RFC4191) (2.6.17)

  • Router Reachability ప్రోబింగు కలపబడింది (RFC4191) (2.6.17)

  • బహుళ రూటింగుకు మద్దతును కలుపు పట్టికలు మరియూ విధాన రూటింగు

 • వైర్లెస్ నవీకరణలు

  • హార్డువేరు crypto మరియూ fragmentation offload మద్దతు

  • QoS (WME) మద్దతు, "wireless spy support"

  • PTK/GTK కలగలుపు

  • CCMP/TKIP మద్దతు మరియూ WE-19 HostAP మద్దతు

  • BCM43xx వైర్లెస్ డ్రైవరు

  • ZD1211 వైర్లెస్ డ్రైవు

  • 20 Wireless Extensions (2.6.17) యొక్క WE-20, ప్రతి

  • హార్డువేర్-ఆధారిత MAC సాఫ్టువేర్ లేయర్ను కలుపు, "Soft MAC" (2.6.17)

  • LEAP అధికారపూర్వకత కలుపబడింది

 • సాధారణ సెగ్మెంటేషన్ ఆఫులోడెడ్(GSO) (2.6.18) కలపబడింది

  • కొన్ని విషయాలలో క్రియాశీలతను వృద్ధిచేయవచ్చు, ఇది ethtool గుండా ఉంచదగింది

 • DCCPv6 (2.6.16)

హార్డువేర్ మద్దతు కలపబడింది

సూచన

పెక్కు నిష్పాదక ప్యూచర్లని ఈ విభాగం సమకూర్చుతుంది.

 • x86-64 క్లస్టర్డు APIC మద్దతు (2.6.10)

 • అసామాన్య మద్దతు (2.6.11)

 • హాట్ ప్లగ్

  • సాధారణ మెమోరీని కలపటం కలపటం/తొలగించటం మరియూ memory hotplug కోసం మద్దతు కార్యా(2.6.15)

  • హాట్ ప్లగ్ CPU మద్దతు భౌతికంగా చేర్చిన కొత్త ప్రాసెసర్ కోసం (hotplug disable / ప్రస్తుతానికి ఉన్న CPUs మద్దతు సమర్ధించబడుతుంది)

 • SATA/libata హెన్హాన్సిమెంట్లు,అదనపు హార్డువేరు మద్దతు

  • పూర్తిగా తిరిగి పనిచేసిన లిప్టా దోష నిర్వహణి; ఈ పనియొక్క ఫలితాలన్నీ ఎక్కువగా robust SATA ఉపవిభాగంగా ఉంటాయి ఇది విస్తృతమైన స్థాయి దోషాలనుండీ రికవరవ్వగలిగి ఉంటుంది.

  • స్థానిక ఆదేశ Queuing (NCQ), ఈ టాగ్డు ఆదేశం యొక్క SATA ప్రతి క్యూయింగ్ - ఎక్కువ I/O అభ్యర్ధనలను అదేసమయంలో అదేడ్రైవులో కలిగి ఉంది. (2.6.18)

  • హాట్ ప్లగ్ మద్దతు (2.6.18)

 • EDAC మద్దతు (2.6.16)

  • EDAC లక్ష్యం కంప్యూటరులో సంభవించే దోషాలను నియంత్రించటం మరియూ ఫిర్యాదుచేయటం.

 • కొత్త ioatdma డ్రైవర్ Intel(R) I/OAT DMA ఇంజను కోసం(2.6.18)

NUMA (Non-Uniform Memory Access) / Multi-core

 • Cpuసెట్లు (2.6.12)

  • Cpusetలు ఇప్పుడు CPUలు మెమోరో నోడ్సుకోసం కొన్ని పనులతో కూడిన విధానాన్ని కూడి ఉంది. Cpusetలు CPU మరియూ టాస్కుల మెమోరీ ప్లేస్మెంటులను కలిగి ఉన్నాయి టాస్కు యొక్క ఆకరాలుమాత్రమే ప్రస్తుతానికి కప్ సెట్ చేయబడ్డాయి. ఇవి పెద్ద విధానంలో మంచి నిర్వహణ పని.

 • NUMA-ఎవేర్ స్లాబ్ అల్లోకేటరు (2.6.14)

  • ఇది slabలను పెక్కునోడ్సులలో ఆప్టీమైజింగులో వాటి నిర్వహణను కేటాయింపులు/ వాటికి వ్యతిరేకమైన వాటిని చేస్తోంది. ప్రతినోడూ దానితో సమానమైన ప్రధాన జాబితాని కలిగి ఉంది, ఉచితమైంది మరియూ పూర్తిగా స్లాబ్సుతో కూడుకొని ఉంది. నోడ్సుకోసం కేటాయించిన స్లాబ్సు నోడ్-నిర్ధారణ స్లాబ్ జాబితానుందీ కేటాయించబడ్డాయి.

 • Swap వలస (2.6.16)

  • Swap వలస NUMA విధానంలో నోడ్సుమధ్య పుటల భౌతిక స్థానాల మార్పులను అంగీకరిస్తాయి ఇది విధానం జరుగుతున్నప్పుడు.

 • పెద్ద పేజీలు (2.6.16)

  • NUMA విధాన మద్దతును ఎక్కువ పుటలకు కలుపు: ఈ మెమోరీ విధాన లేయరులో huge_zonelist() క్రియాశీలత NUMA డిస్టెన్సు క్రమ జాబితాను ఇస్తుంది. ఈ hugetlb లేయరు ఒక జోనుకోసం నడుస్తున్న అందుబాటులో ఉన్న పుటల నోడ్ సెట్ యొక్క అందుబాటును సూచిస్తుంది.

  • పెద్ద పుట ఇప్పుడు cpuసెట్లకి లొంగింది.

 • Per-zone VM కౌంటర్లు

  • zone-ఆధారిత VM గణాంకాలను సమకూర్చు, ఇది ఆ జోనులో ఏ రకానికి చెందిన మెమోరీనో తెలుసుకొనటానికి ఉపయోగిస్తుంది

 • Netfilter ip_టేబుళ్లు: NUMA-స్థానాన్ని గురించి జాగరూకత. (2.6.16)

 • బహుళ-కోరు

  • multi-coreను కోర్ల మధ్య ఉన్న భాగస్వామ్య చేజెస్ ప్రాతినిధ్యాన్ని కొత్త షెడ్యూల్ డొమైన్లకు అమర్చండి. ఇది smarter cpu షెడ్యూల్ చర్చలను ఇటువంటి కంప్యూటర్లలో సాధ్యం చేస్తుంది, కొన్ని సందర్భాలలో క్రియాశీలతను పెంచుతుంది. (2.6.17)

  • CPU షెడడ్యూలుకోసం కరెంటు సేవింగు విధానం: మల్టీకోరుతో/smt కప్పులు, పవర్ కన్జంప్టన్ కొన్ని ప్యాకేజీలను ఇతరులు పఅనులు చేస్తున్నప్పుడు వదలటంవల్ల చేయవచ్చు, అన్ని CPUలు వేరు చేసేకన్నా.

( x86 )[1] ఈ సామగ్రి http://www.opencontent.org/openpub/లో అందుబాటులో ఉన్న ఓపెన్ పబ్లికేషన్స్ లైసెన్సు, v1.0, లోని విషయప్రధాన నిబంధనలను పంపిణీ చేయవచ్చు.